Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву с
Всього слів та виразів на букву с - 610
СловоЗначенняДодав
 
Сисобі.Гусар
Титобі .Унів
Сидзе´ньисидіння.Гусар
Сиді´тимешкати.Унів
Си´кавкапожежний насос.Унів
Си´катилити.Унів
Си´кса1.вид риби, 2.дитина що пісяється в штани.Унів
Си´нийсиній.Унів
Си´нкасинька.Унів
Тинькува´тиштукатурити .Унів
Си´ньцю!синку!Гусар
Синю´квид риби.Унів
Тиня´тисівештатися .Унів
Синє´ксиняк.Унів
Сиву´лькисироїжки.Унів
Ти´жбагурт людей .Унів
Сили´тизакладати нитку в голку.Унів
Силомі´цьнасильно.Унів
Си´лосвінігрет.Унів
Си´лабагато.Унів
Силе´ннасилюща.Унів
Си´луватизаставляти.Унів
Сильи´тинанизувати.Галичина
Сильве´страНовий рік.Галичина
Си´лянканизанка.Унів
Сирому´дрийзарозумілий.Унів
Си´рваткасироватка.Унів
Сиса´кссавець.Унів
Сисе´оце.Унів
Си´ткоситечко.Унів
Си´тнийкалорійний.Унів
Ситьситість.Унів
Ти´фустиф.Галичина
Ти´фустиф .Унів
Тихо´нькотихенько .Унів
Тихоми´рнийспокійний .Унів
Ти´цькостільки .Унів
Тицьково´ось стільки .Унів
Тицькати1.натискати ,2.штовхати .Унів
Ти´читизастромлювати тички в землю .Унів
Ти´чкажердина .Унів
Тична´ фасо´льи вид фасолі .Унів
Скисзасумуваві.Унів
Скона´типомерти.Галичина
Скомпліко´ванийскладний.Унів
Ско´ботилоскоти.Унів
Скобота´тилоскотати.Унів
Скороди´тиволочити боронами землю.Унів
Скороспі´лкаранній сорт картоплі.Унів
Ско´читистрибнути.Унів
Скве´рнопогано.Унів
Скавулі´тискавучати.Унів
Скапцані´тизбідніти.Унів
Скабзува´типрисоромити.Унів
Ска´литипоказувати зуби.Унів
Скала´скеля, камінь - часто вживається як назва місцевості, або населеного пункту: Скала - Подільська.Галичина
Скалапу´цькатизмішати нашвидкоруч, неохайно.Галичина
Скарбо´нкаскринька для грошей.Унів
Скарлова´тітизменшитися в широкому розумінні.Галичина
Складаний ножикрозкладний ніж.Унів
Склеп1)магазин; 2)гробниця.Унів
Скльи´нкапляшка.Галичина
Склі´щитисілік. статева травма.Унів
Скри´ньискриня.Унів
Скриптконспект.Унів
Скра´янийскроєний.Галичина
Скра´ятискроїти.Галичина
Скра´ятикроїти сукню для пошиття.Галичина
Скрупуля´нтскурпульозна людина.Унів
Скрутповорот.Унів
Скрути´типараплізувати.Унів
Скру´хапокаяня.Унів
Скупердя´гаскупий.Унів
Ску´бативищипувати.Унів
Ску´ленийзігнений.Унів
Скулі´типлакати.Унів
Ску´рвийсучий.Галичина
Скінчитизакінчити.Унів
Скі´увстіл .Ruzo.
Тоце .Унів
Тоди´тоді .Унів
Снови´данепосидюща людина.Унів
То´нькаАнтоніна .Унів
Со´ня ім'я. За радянської влади в паспорті записували Софія.Галичина
Со´няхсоняшник.Унів
Тогди´тоді .oles2008
Тово´ось це .Унів
Тогоди´тоді .Унів
Тового´цього .Унів
Со´вганкаковзанка.Унів
Со´вгатисіковзатися.Унів
Соверше´ннийцілковитий.Унів
Товчи´товкти.Галичина
Товщжир .Унів
Согі´ршепогано.Унів
Сові´тикомуністи.Унів
Топи´тисітанути, розставати.Галичина
То´питьсітане .Унів
Топори´скотопорище .Унів
Со´пухсморід.Унів
Со´мплібурульки.Унів
Соба´читисварити.Галичина
Тойво´оцей .Унів
Солдати´ска солдатня.Галичина
Соло´дкепечиво.Унів
То´локагуртова поміч сусідам .Унів
Солони´навид сала.Унів
Соломі´яім'я.Галичина
Толо´чититоптати ногами .Унів
Толо´чьитисітоптатися.Галичина
Со´лтисголова сільради.Унів
Торкоті´тишвидко, нав'язливо говорити.Галичина
Сорокови´нирел. обряд 40-ого дня після смерті.Унів
Сорокаде´нкавид картоплі.Унів
Торо´чити1)теревенити; 2)розплітати нитки.Унів
Торо´чкибахрома .Унів
Торо´чокбахрома .Унів
Торго´вицьиярмарок (для торгівлі худобою).Галичина
То´рба1)вид мішка; 2)вульг. погана жінка.Унів
Торба´кнапівмішок .Унів
Торе´цгрань чогось .Унів
Торува´тиспівати другим голосом .Унів
Торікторішнього року .Унів
Соспідливка.Гусар
Тну´титяти .Унів
Тосі-тосі !дит. примовка .Унів
Тоти´ті.Галичина
Тото´то.Галичина
Тота´та.Галичина
Тота-во´, тото-во´, тоти-во´ось та, ось то, ось ті.Галичина
Соціольо´гіясоціологія.Галичина
Соціольогі´чнийсоціологічний.Галичина
Соція´льнийсоціальний.Галичина
Точи´лоточильний камінь.Унів
Снігови´цьизавірюха.Унів
Свину´шниксвинарник.Унів
Сви´снутивкрасти.Унів
Свиста´лосвисток.Унів
Свобода´свобо´да.Унів
Своло´кбалка під стелю.Унів
Твар1)лице; 2)тварина .Унів
Тва´рикмале лице .Унів
Сва´ракартярський термін.Унів
Све´дерсветр.Унів
Сверби´вусшипшина.Галичина
Сверби´лусшипшина.Унів
Тву´стийтовстий, жирний.Галичина
Свіжина´свіже приготовлене м'ясо.Унів
Світля´наСвітлана.Унів
Свічка´рнясвічкова майстерня.Унів
Списо´к (списки´)спи´сок (спи´ски).Галичина
Спо´дніштани .Унів
Споде´нкиштанята .Унів
Сподіва´нканадія .Унів
Сподіва´тисінадіятися .Унів
Спо´ночивночі .Унів
Споночілонастала ніч .Унів
Спорти´вкаспортивний одяг .Унів
Спосі´бнийздібний .Унів
Спочи´ноквідпочинок .Унів
Спочива´тивідпочивати .Унів
Спаннє´спання.Унів
Спам'ятатисінавернутися.Унів
Спассвято Госпорднього Преображенгня.Унів
Спа´сенийповний.Галичина
Спасівки´вид груш.Унів
Спа´церпрогулянка.Унів
Спацеру´нокпрогулянка .Унів
Спацерува´типроргулюватися .Унів
Спекота´спека .Унів
Спе´катисіпозбутися .Унів
Спла´куватиплакати .Унів
Спла´снутисхуднути , зменшитис я .Унів
Сплюхтой , що багато спить .Унів
Сприга´тиспрятати .Унів
Спрокво´лаліниво .Унів
Спрова´дитипривести , направити .Унів
Спромага´тибути здатним .Унів
Справди´тиуточнити .Унів
Справи´справи .Унів
Спра´вити1)зробити; 2)відремонтувати .Унів
Спра´витипридбати, купити.Галичина
Справлє´ти1. зробити ,2.ремонтувати .Галичина
Справу´ноксправа .Унів
Справува´ньиповедінка .Унів
Справува´тисібути чемним .Унів
Тпру!команда коням стояти .Унів
Спрунджи´напружина.Галичина
Спружи´напружина .Унів
Спу´дитисізлякатися.Галичина
Спусти´тисівідв'язатися, зірватися (про коня, корову, пса).Галичина
Спідниз .Унів
Спі´днийнижній .Унів
Спідничи´наспідничка .Унів
Спі´вкаспілка .Унів
Спіжа´ркакомора .Унів
Спіжа´рнякладовка.Галичина
Спітка´тизустріти .Унів
Спі´шношвидко .Унів
Смо´рідзіпсуте повітря.Унів
Смотри´ниоглядини.Унів
Смотри´тидивитися.Унів
Смажени´насмажена страва.Унів
Смали´тикурити.Унів
Сма´лецжир.Унів
Смарово´збруднуля.Галичина
Смарово´збензовоз.Унів
Смарува´тинамащувати.Унів
Сме´рдабрудна людина.Унів
Смерка´тисітемніти.Унів
Смере´каялина.Унів
Смері´чкаялинка.Унів
Смітя´ркакошик для сміття.Унів
ТатакУнів
Садовина´фруктові дерева.Унів
Са´джасажа.Унів
Са´джьисажа.Галичина
Са´джівкаставок.Унів
Та´койтакож.Унів
Такво´ось так.Унів
Санда´лисандалі.Унів
Та´нийдешевий .Унів
Санкува´тисікататися на санках.Галичина
Та´нодешево .Унів
Та´ноктанк.Галичина
Та´ньодешево.jarko
Санчи´тасанчата.Унів
Та´ншийдешевший .Унів
Тані´тидешевіти.oles2008
Са´панкасапаня.Унів
Та´мдикатуди.Унів
Та´мкатам .Унів
Самого´нкасамогон.Унів
Та´мошнітамтешні.Галичина
Тамво´он .Унів
Тамти´оті.Галичина
Тамто´йтой .Унів
Табо´риктабуретка.Галичина
Табо´ректабурет .Унів
Та´блицьи1)таблиця; 2)дерев'яна дошка для норовистої корови.Унів
Та´жи1)але ж; 2)також.Унів
Са´жинкакартопля для садіння.Унів
Тала´патийти по болоті.Унів
Салама´хастрава.Унів
Салама´ханашвидкоруч приготовлена мішанина.Галичина
Талаба´нититеревенити.Унів
Талабува´тисильно бруднити одяг, речі, автомобіль і інш.Галичина
Талабува´тисісильно бруднитися.Галичина
Сала´тасалат.Унів
Сальцисо´нм'ясний виріб.Унів
Таля´павкадощова погода з болотом під ногами.Гусар
Таля´патибазікати.Унів
Таля´патисібавитися у воді.Гусар
Сарда´ккожушок без рукавів.Унів
Та´ргативажко йти .Унів
Сарма´кжарг. грошіУнів
Тарадайкастарий транспорт .Унів
Тара´калоговорун .Унів
Тара´кати1)тарахкотіти; 2)плести язиком .Унів
Тараба´нити1)часто стукати; 2)базікати .Унів
Тарара´мрозгардіяш .Унів
Тараскоті´тигримати .Унів
Сарахма´нбідняк.Унів
Таращи´ти1.нищити ,2. йти.Унів
Таре´лецтарілка .Унів
Таре´льцітатарілки .Унів
Тарта´клісолпильня .Унів
Тарта´кпилорама.Галичина
Сарча´тисваритися.Галичина
Тарі´львелика тарілка .Унів
Таска´тинести .Унів
Та´сь-ся!вигук відганяння качок .Унів
Тась-та´сь!вигук прикликання качок .Унів
Та´яота.Унів:
Тату´ньо1)тато; 2)старший серед дітей. Унів
Тату´ню!татусю!Унів
Тату´нцьотато .Унів
Та´цапіднос .Унів
Тачи´тирозкачувати .Унів
Тача´лкакачалка .Унів
Та´чівкакачалка .Унів
Сеце.Унів
Се´десунітаз.Унів:
Секера´ціястрахування.Унів
Секерува´тистрахувати.Галичина
Тендери´тичимчикувати .Унів
Тео´льогтеолог.Галичина
Теольо´гіятеологія.Галичина
Теольогі´чнийтеологічний.Галичина
Те´ньгийтовстий .Унів
Се´гоцього.Унів
Тево´це .Унів
Сего´днясьогодні.Галичина
Тепе´рикатепер .Унів
Тепе´ркатепер .Унів
Теперішнийтеперішній .Унів
Теплота´рел. підігріта вода для богослужіння .Унів
Тепліньтеплота .Унів
Се´мийсьомий.Унів
Те´мнийнезрячий .Унів
Те´мносітемно.Галичина
Сей цей.Галичина
Тейво´оцей .Унів
Сейми´площа в центрі населеного пункту, де оголошувалися укази короля, гетьмана, старости.Галичина
Сейча´сзараз.Унів
Теле´пання трясіння, хитання.Галичина
Теле´пати1)термосити; 2)йти .Унів
Теле´патитрясти.Галичина
Те´лепеньнедоумок .Унів
Селеме´нивесільний обряд барвінку.Унів
Тельи´теля .Унів
Те´льбухинутрощі тварини.Унів
Телю´кмале теля .Унів
Селю´хзневажливо про некультурну людину.Унів
Телє´фонтелефон.Унів
Телі´палобалакун .Унів
Теліпати1)термосити; 2)йти; 3)базікати. Унів
Те´ркотерка .Унів
Терно´сивид слив .Унів
Те´рньитернина .Унів
Се´рвусЗдоров, привіт!Галичина
Терпі´нєтерпіння.Галичина
Середи´наживіт.Унів
Тере´нтериторія більш в духовному контексті.Галичина
Тере´нтериторія .Унів
Терендери´тичимчикувати .Унів
Терендітибазікати .Унів
Тереби´тилущити .Унів
Тере´зажіноче ім´я.Галичина
Тертюхи´деруни .Унів
Те´рті пля´цкидеруни .Унів
Сесе´ось це.Галичина
Сесе´йось цей.Галичина
Сеся´ось ця.Галичина
Теста´ментзаповіт .Унів
Сестри´цьицерковна сестра.Унів
Тесцьо´важінка тестя .Унів
Те´татітка .Гусар
Те´чкапортфель .Унів
Слиня´вчикносова хусточка.Унів
Слиго´таожеледь.Унів
Слив'єнканаливка зі слив.Унів
Слизани´наожеледь.Унів
Слоньслон.Унів
Слова´рсловник.Унів
Слобода´вид поселення.Унів
Сло´йокскляна банка.Унів
Слота´дощ.Унів
Слота´вийдощовий.Унів
Слоє´нийз багатьох шарів .Галичина
Сло´їкскляна банка.Галичина
Сла´вайсу !слава Ісусу Христу!Унів
Слаби´йхвори й.Унів
Слаба´кнесильний.Унів
Слабува´тихворіти.Унів
Сле´зисльози.Унів
Слета´сльота, дощова погода.Галичина
Слупстовп.Унів
Слупо´кстовпець.Унів
Тлумн атовп .Унів
Тлу´митибити .Унів
Тлу´митисібити, напаковувати.Галичина
Тлу´мокнедотепа .Унів
Тлу´мок (тлумки мн.)клунок, тісно напакована сумка (торба)..Галичина
Тлума´к1)клунок; 2)недотепа .Унів
Тлумаки´клунки .Унів
Тлума´чперекладач .Унів
Тлума´чити1)перекладати; 2)пояснювати.Унів
Тлу´стийжирний .Гусар
Слути´йнедолугий, тугодумий.Галичина
Слу´тванНедоумок, тугодум.Галичина
Слу´хавкателеффонна трубка.Унів
Слу´шнийвідповідний.Унів
Слу´шністьвірно, правильно.Унів
Тлущжир для страви .Гусар
Сліпи´й дощдощ при сонці.Унів
Сліпа´к1)молочай; 2)незрячий.Унів
Сліпаки´1)окуляри; 2)очі.Унів
Слі´пати, нічкувати сліпати - погано бачити через погане освітлення; нічкувати - робити щось при поганому освітленні.Галичина
Слі´чнийгшарний.Унів
Трима´чручка .Унів
Троставки´Трускавки .Унів
Троя´чкасума грошей .Унів
Тро´хатрохи .Унів
Тро´шкатрошки .Унів
Тратреба .Унів
Тратреба - скорочено.oles2008
Тра´ктіртрактор.Галичина
Транриб´ячий жирУнів
Трам-тарарам!якась біда.Унів
Траскоті´ти1)шуміти; 2)теревенити .Унів
Тра´скати1)гримати; 2)бити .Унів
Тра´скатисіхлюпатися.Галичина
Тра´титисівитрачати кошти .Унів
Тра´тавитрата .Унів
Тра´фити1)могти; 2)попасти на місце; 3)вцілити.Унів
Тра´фитисітрапитись.Галичина
Трафу´нок1)випадок; 2)нагода .Гусар
Срачвульг. те саме, що бардак, беспорядок .Галичина
Трачтой , що ріже дошки .Унів
Трачи´ньитирса .Унів
Третреба .Унів
Трепе´таосика.Галичина
Трепі´ткаосичка - зменш. від ТРЕПЕТА.Галичина
Тре´махвилювання .Унів
Тре´барел. якийсь чин богослужінь .Унів
Тре´тийтретій .Унів
Тру´нокхмільний напій .Унів
Тру´нватруна .Унів
Тру´бкадуховий інструмент .Унів
Трускавки´ (труска´вка одн.)полуниці (полуниця).Гусар
Трусь-трусь!вигук прикликання кролів .Унів
Трути´знаотрута .Унів
Тру´титиштовхнути .Унів
Тру´ткаотрута.Унів
Тру´читизачіпити .Унів
Тручьи´тиштовхати, пхати.Галичина
Труї´тиотруювати.Галичина
Тріпа´чкаприлад. , яким вибивають пилюку з речей .Унів
Трійкаотрута .Унів
Трі´йлоотрута.Галичина
Трісти´трясти .Унів
Тутут.Гусар
Туди-во´ось туди.Галичина
Суко´нкаплаття.oles2008
Сука´тискручувати нитки .Унів
Сукє´нкажіноче плаття.Галичина
Су´нути1)йти; 2)класти .Унів
Су´ватипереміщувати .Унів
Су´ватисіходити без діла.Галичина
Ту´патитупотіти .Унів
Тума´кклунок .Унів
Ту´маннерозумний .Унів
Субо´тникисекта .Унів
Туйтут.Галичина
Ту´йкатут.Галичина
Тули´ тисі1)горнутися; 2)тіснитися .Унів
Тульпа´нтюльпан .Унів
Туркотітиговорити нав´язливо .Унів
Ту´ркатиштовхати .Унів
Ту´рокнедотепа .Унів
Ту´рнутиштовхнути .Унів
Ту´ратур (етап), група осіб чи речей (напр.- три танці підряд).Галичина
Туре´пкасумочка .Унів
Туре´цкиспосіб зав´язування хустини .Унів
Туре´цка хусти´на вид хустини .Унів
Сусі´дасусід .Унів
Ссяось ця.Галичина
Ту´ткатут .Унів
Туте´шніймісцевий.Галичина
Су´фітстеля .Унів
Су´фіток стеля .Унів
Сухоре´брикхудий .Унів
Сухо´тилік. туберкульоз .Унів
Ту´цькатиде-небудь .Унів
Ту´чахмара .Унів
Су´шкасухофрукти .Унів
Сушня´ксухий хмиз .Унів
Сушени´насухофрукти .Унів
Сушеня´сухофрукти .Унів
Ссіось ці.Галичина
Тьитебе.Галичина
Сьисобі.Галичина
Сьизамість суфіксу -ся в зворотніх дієсловах (сміятися , боятися... ) перед дієсл. ставиться - сі.Гусар
Сьи напарфу´митипокропитися духами, одеколоном.Галичина
Сьи напа´хатипокропитися духами, одеколоном.Галичина
Сьи пле´нтатиповільно йти.Унів
Сьи мили´типомилятися.Унів
Сьи заталя´патизабруднитися, захляпатися брудом.Унів
Сьи ри´патиходити безрезультатно, даремно чогось добиватися.Гусар
Сьи ши´батитинятися .Унів
Сьи шкі´ритисміятися .Унів
Тьо´патийти .Унів
Сьвєти´тисвятити.Галичина
Сьвєткува´тисвяткувати.Галичина
Сьвє´тосвято .Унів
Сьвєто´чнийсвятковий.Галичина
Сьві´доксвідок.Галичина
Сьві´домосвідомо.Галичина
Сьві´домістьсвідомість.Галичина
Сьвітсвіт.Галичина
Сьвітови´йсвітовий.Галичина
Сьві´тлосвітло.Галичина
Сьпіри´тусспирт.Галичина
Тьма тьму´щабагато .Унів
Сьмітьи1)сміття ; 2)покидьок.Унів
Сю´патидит. сідати .Унів
Тю´тядит. курка .Унів
Тятебе.oles2008
Сяця.Галичина
Сяка´тивитирати ніс .Унів
Сти´гнутихолонути .Унів
Сти´глийспілий .Унів
Стилє´гамодник .Унів
Стилі´скодержак .Унів
Сти´ркаганчірка .Унів
Сти´ранказатірка .Унів
Стира´тивитирати .Унів
Сти´ртаскирта .Унів
Стирчі´тистирчати .Унів
Сто гра´м випивка .Унів
Стодо´лакомора для складування сіна, соломи чи дощок.Igor
Сто´нчкастрічка .Унів
Столе´цстільчик , стілець. Ruzo.
Столє´ркастолярна праця .Унів
Сторо´жаварта .Унів
Сторцвертикально .Унів
Сто´рцомвертикально .Унів
Сторцува´тикласти вертикально .Унів
Стоє´квертикальний стовп .Унів
СтадийонСтадіонRuzo.
Ста´нєккамізелька .Ruzo.
Стави´скоставище .Унів
Ста´мказвідти .Унів
Ста´йньиприміщення , де тримають худобу.Галичина
Ста´ркаплівка кип´яченого молока .Унів
Старости´ньивесільна старостиня .Унів
Старо´ставесільний староста .Унів
Старши´наначальники .Унів
Старшинува´тикомандувати .Унів
СтасьЄвстахій .Унів
Ста´тнийзаможний .Унів
Ста´ток (ста´тки мн.)1)майно; 2)домашні тварини.Галичина
Стате´чнийшановний .Унів
Ста´ціястанція, зупинка.Галичина
Сте´льмахмайстер по дерев'яним дахам і перекриттям.Галичина
Стерни´скостерня .Унів
Стефа´нСтепан .Унів
Стефа´нія (Сте´фа)ім'я.Галичина
Стлу´мити1)побити; 2)смачно поїсти .Унів
Стлу´мленийпобитий .Унів
Стригу´нперукар .Унів
Стрипіха´тийрозкуйовджений .Унів
Стримстриманість .Унів
Стри´маньистриманість .Унів
Стрийдядько по лінії батька.Галичина
Стри´йкобрат батька .Унів
Стри´йнадружина стрийка .Унів
Стрихгорище .Унів
Стри´чистригти .Унів
Стройи´тивитравити.Галичина
Стра´титизагубити.Галичина
Стра´титисівитратитися.Галичина
Стра´титисівитратитися .Унів
Страхбагато .Унів
Страхополо´хбоягуз .Унів
Страхопу´дбоягуз .Унів
Стру´дельзавиванець з багатошарового тіста з яблуками . Галичина
Струкплід кукурудзи .Унів
Струга´тичистити сиру картоплю .Унів
Стру´прана, яка заживає.Галичина
Струсьстраус .Унів
Стру´циньвесільний великий подарунковий калач.Галичина
Стру´цлівид булочок .Унів
Стрімголо´вшвидко .Унів
Стрілвистріл .Унів
Стрі´льниснаряди.Галичина
Стріса´типорядкувати постіль .Унів
Стрі´теньидавнє Християнське і народне свято .Галичина
Стрі´чазустріч .Унів
Стріча´ньизустрічаня .Унів
Стріча´тисі (стрі´ти - докон. вид)зустрічатися.Галичина
Студи´тиохолоджувати .Галичина
Сту´дньиколодязь .Унів
Студе´нийхолодний .Унів
Студе´нохолодно .Галичина
Студене´цхолодець .Унів
Сту´діньхолод .Унів
Студіюва´тивчитися.Галичина
Сту´діїнавчаня .Унів
Сту´пкамала ступа .Унів
Стули´тизакрити .Унів
Стуле´ниймовчазний .Унів
Сті´йкаварта .Унів
Стіле´ц стілець .Унів
Схо´питисіотямитися .Унів
Схнесохне .Унів
Тхоре´цтхір .Ruzo.
Схну´тисохнути.Галичина
Сца´тисмоктати.Галичина
Сцє´типісяти .Галичина
Сці´плий1(млявий, малорухливий; 2)худий.Галичина
Сціпле´ниймлявий, малорухливий.Галичина
Тєга´ртягар .Унів
Тєжвагітність .Унів
Тє´жкотяжко .Унів
Сє´рка1)сірник; 2)запальна людина.Унів
Тітебе, тобі.Гусар
Сіці.Галичина
Сі´далогніздо для курей.Унів
Сідзе´ньисидіння.Галичина
Сіду´шкамале крісло.Унів
Сі´кативжиати "сі" , а не "ся".Унів
Сіка´ч1)вид ножа; 2)вепр.Унів
Сі´нипередпокій.Унів
Сі´нникматрац з сіна.Унів
Сіно´житьсііножать.Унів
Ті´внатільна.Галичина
Тіга´ртягар .Унів
Сім-со´рокнародий танець.Унів
Тількостільки .Унів
Ті´лькотільки.Галичина
Сіся´ось ця.Галичина
Сісі´ось ці.Галичина
Сі´янкавид цибулі.Унів
Сіткі´вкаволейбол.Унів
Сі´тасіть.Унів
Січи´сікти.Унів
Сі´чкапорізаний зелений корм.Унів
Тічказграя собак в шлюбний період ..Унів
Статистика
На цей час в словнику:
5257 слів.
Львів

ЄВРО
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 19,06,2024 склав

Розробка сайту