Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву в
Всього слів та виразів на букву в - 338
СловоЗначенняДодав
 
Вдо´всі1)подібний; 2)пішов. Унів
Вдава´ти1)робити вигляд; 2)наслідувати.Унів
Вділвниз.Унів
Видира´тисі1)зійти на гору; 2)вириватися.Унів
Ви´дко1)видно; 2)мабуть; 3)ясно.Унів
Ви´дкосіВидно, світло, ясно.Галичина
Виданнє´заміжжя дівчини.Унів
Виде´лка (виде´льці мн.)вилка (вилки мн.).Унів
Ви´дітибачити.Галичина
Викоби´люватисіхизуватисі.Унів
Викаблу´чуватисіхизуватися.Унів
Викрута´сивибрики.Унів
Ви´кштавихрест.Унів
Ви´варкапосудина для прання.Унів
Ви´вернутисівикрутитися.Унів
Ви´відинивідвідини.Унів
Ви´відатирозізнати.Унів
Вивіда´чагент.Унів
Ви´віздорога попри поля.Унів
Ви´віркабілка.Унів
Ви´погодилосістала погода.Унів
Виполичко´ванийпобитий.Галичина
Випла´чуєсіоплачується.Унів
Ви´псьочитизганьбити.Гусар
Ви´манитивитягнути.Унів
Ви´мантитивипросити.Унів
Ви´бавитивиняньчити.Унів
Вибага´нкапримха.Унів
Вибага´тивимагати.Унів
Ви´братисінарядитися.Унів
Ви´жмікативикрутити одяг.Унів
Визира´тивиглядати.Унів
Ви´звіритисірозізлоститися.Унів
Ви´йнятоквиняток.Унів
Вило´гивідкладний комір.Унів
Ви´лускидозрілі горіхи.Унів
Висува´нецвиборний.Унів
Вистарча´льнийдостатній.Унів
Висті´гискачки.Унів
Вита´ннєпоздоровлення.Унів
Вита´ти1)поздоровляти; 2)парити в небі.Унів
Витло´кисухий жом.Гусар
Ви´трутитивиштовхнути.Унів
Ви´тріщитивибалушити.Унів
Вихиля´ситанцювальні рухи.Унів
Вихо´дитидоглядатиУнів
Вихо´доктуалет.Унів
Вихова´ноквихованець.Унів
Ви´циганитивипросити.Унів
Вичепі´ритисівилізти.Унів
Вишиттє´вишиття.Унів
Ви´шкагорище над хатою.Гусар
Вищі´типищати. Унів
Вки´милосінаскучило.Унів
Вкліка´тивклякати.Унів
Вку´татизагорнути.Галичина
Во!1)вигук подиву; 2)ось.Унів
Вода´ кольо´нськаодеколон.Галичина
Внивони.Галичина
Во´кооко.Унів
Вокуля´риокуляри.Унів
Вновоно.Галичина
Вону´чіонучі.Унів
Воньсморід.Унів
Вонітува´тивиригати.Унів
Воніфро´Онуфрій.Гусар
Вогори´тиговорити.Унів
Вогори´тиговорити.oles2008
Воге´ньвогонь.Унів
Во´герогир.Унів
Во´вудгедзь , овід.Ruzo.
Во´гіркиогірки.Унів
Во´пудопудало.Гусар
Внавона.Галичина
Вна´дитисічасто заходити.Унів
Во´здухповітря.Галичина
Во´йнавійна.Галичина
Воли´ваолія.Унів
Воло´зоб.Галичина
Во´лозоб.Унів
Волода´рім'я.Галичина
Во´ловоолово.Унів
Воло´ссєволосся.Унів
Вола´тикричати.Унів
Воле´ксаОлекса.Унів
Волу´фкоолівець.Унів
Во´льно, ві´льно, ві´лноможна, дозволено. Галичина
Во´льгаОльга.Унів
Вори´ннєпліт з лат.Унів
Во´ркативоркотіти.Унів
Воро´ннєвороняччя.Унів
Воро´нєвороня.Унів
Воробе´цгоробець.Унів
Ворохо´битибунтувати.Унів
Ворохо´бникбунтар.Унів
Воргі´ніяжоржина.Унів
Вора´тиорати.Унів
Воре´лорел.Унів
Ворі´врівчак, канава, траншея.Галичина
Восьскоро, незабаром.Панянка-галичанка
Воста´тнийостанній.Унів
Во´стрийгострий.Унів
Востри´тигострити.Унів
Во´стрівострів.Унів
Во´яквоїн.Унів
Воя´кадоблесний воїн.Унів
Вота´ваотава.Унів
Во´чиочі.Унів
Во´чкоочко.Галичина
Во´чко1.петелька на панчохах, 2.петелька на вязаних виробах.Унів
Во´чьиочі.Галичина
Во´ґиржеребець.Ruzo.
Вгамсели´тивдарити.Унів
Ввали´тисідобряче впасти.oles2008
Впо´переквздовж.Унів
Впо´ратисізакінчити роботу.Унів
Впали´ти1)вдарити; 2)сказати зненацька.Унів
Впери´дспочатку, спершу.Галичина
Впертю´хвперта людина.Унів
Впрі´тиспотіти.Унів
Вмну´тиз'їсти (жарт.).oles2008
Вма´хдуже швидко , враз .Галичина
Вмерле´цпомерлий.Унів
Вмі´стозамість.Унів
Вака´ціїканікули.Унів
Ва´ндерпрогулянка.Галичина
Вандрува´тимандрувати.Галичина
Вандрі´вочкамандрівочка - зменш. форма від ВА´НДЕР.Галичина
Ваньки´рневелика кімната.Гусар
Ва´нтухлантух.Унів
Ванє´нкаванна.Унів
Вави´лонеповоротка людина.Унів
Ва´вкатиплакати, кричати.Галичина
Вавчьи´ти плакати, кричати.Галичина
Ва´житисі1)вагатися; 2)зважуватися.Унів
Важки´тягарці для ваги.Унів
Вазо´ноквазон.Галичина
Вало´крядок скошеної трави.Галичина
Валанда´тисіблукати.Унів
Валенса´тисіблукати.Унів
Ва´льоккусок чогось.Унів
Вальцштукатурка.Унів
Вальцува´тиштукатурити.Унів
Ва´лєноквалянок.Унів
Валі´зкачемоданчик.Унів
Валі´зачемодан.Унів
Ва´ргагуба.Унів
Варга´тийгубатий.Унів
Варе´хаополоник.Унів
Вар’юва´тибешкетувати.Гусар
Ва´р’ятпсихічнохворий.Унів
Ва´ртакорисно.Унів
Варту´єкоштує.Унів
Варца´бивид гри в шашки.Унів
Варія´нтваріант.oles2008
Ва´серскорочено водяний рівень.Галичина
Васерва´гаводяний рівень.Галичина
Ва´травогонь.Унів
Вбира´тиодягати.oles2008
Вбра´нийодягнутий.oles2008
Вбра´нєодяг.Унів
Вбра´тисіодягатися.Галичина
Ведро´відро.Унів
Венге´рки сорт слив.Унів
Вепри´нивид ожинів.Унів
Ве´йкатиголосіння євреїв.Унів
Велико´днийВеликодній.Унів
Ве´литвелет.Галичина
Ве´льонфата.Унів
Ве´рненєпевернення, Галичина
Ве´ргнутикидати.Галичина
Вереньчи´намале покривало.Унів
Вере´та1.рядно, 2.покривало.Унів
Верта´ти1)повертати; 2)блювати.Ruzo.
Верте´птеатралізована різдвяна група.Унів
Вершвірш.Унів
Веснува´тисправляти весняні роботи.Унів
Ветло´кисухий жом.Унів
Вешнє´квишняк.Унів
Ве´шнівишні.Унів
Ве´штатисіблукати.Унів
Вжили´тивжалити.Унів
Вздрі´типобачити.Унів
Взива´тиблагати.Унів
Взє´тивзяти.Унів
Взір1)узір; 2)зразок.Унів
Вйо!команда "рушати" для конейУнів
Вйо´катипідганяти коней.Унів
Вло´дко Володимир - ім'я. При звертанні між знайомими, сусідами, родичами.Галичина
Вломи´тисівлізти.Унів
Вла´дикВолодимир.Унів
Вла´дзьоВолодимир.Унів
Влазли´вийнадоїдливий.Унів
Вле´тітивбігти.Галичина
Влі´злийпронирливий.Унів
Вро´кичари.Унів
Вра´цативиригати.Унів
Врепі´житивдарити.Унів
Всили´тинатягти нитку в голку.Унів
Ву´нівс.Унів Львівської обл.Унів
Ву´гнавийвухатий.Унів
Ву´голкут, ріг хати.Галичина
Ву´глєвугілля.Унів
Вспіввстиг.Унів
Вспіва´ти, вспі´тивстигати, встигнути.Галичина
Всмали´ввдарив.Унів
Всезавжди.oles2008
Ву´зкийвузький.Унів
Вузо´нькийвузенький.Унів
Ву´йкочужий, незнайомий мужчина.Igor
Ву´йкобрат мами.Унів
Ву´йнажінка брата мами.Унів
Ву´йначужа, незнайома жінка.Igor
Ву´рдитисізагустати, збрижуватися при кипінні (про молоко).Галичина
Ву´рванийрозірваний, обірваний, вдарений.Галичина
Вурва´тирозірвати, обірвати, вдарити.Галичина
Вурва´тисірозірватися, обірватися, вдаритися.Галичина
Вурчи´творкотить.Унів
Ву´ставкавишита смуга в жіночій сорочці на грудях чи рукавах.Галичина
Всьи´кийвсілякий.Галичина
Всьи´чинавсіляке.Галичина
Всьовсе.Унів
Встидсором.Галичина
Ву´тлийстарий.Унів
Встроми´тивставити (напр. нитку в голку).Галичина
Всхну´тивсохти.Галичина
Вуши´вийвошивий.Унів
Ву´шівоші.Унів
Вьи´вбиранийнаряджений.Галичина
Вьи´вбиратисінарядитися.Галичина
Вьи´порпативигребти, розгребти.Галичина
Вьи´маститисіповністю забруднитися.Галичина
Вьи´махлювативиманити.Галичина
Вьи´мащенийповністю забруднений.Галичина
Вьибага´тихотіти, бажати чогось надзвичайного.Галичина
Вьи´звативикликати.Галичина
Вьи´сьвєтитивисвятити.Галичина
Вьи´схнутивисохнути.Галичина
Вьи´схлийвисохлий.Галичина
Вьи´талабованийсильно забруднений, вимащений в болото.Галичина
Вьиталабува´тисильно забруднити одяг, речі, автомобіль і інш.Галичина
Втихоми´ритисізаспокоїтися .Унів
Второ´пнийкмітливий.Унів
Второ´пністькмітливість.Унів
Второ´патизрозуміти.oles2008
Вторува´типідспівувати.Унів
Втвори´тивідчинити.Унів
Вталабува´тиз'їсти (жарт.).oles2008
Втройи´тиотруїти.Галичина
Втройи´тисіотруїтися.Галичина
Вту´литивдарити.Унів
Вту´льнийскромний.Гусар
Вхо´жийблизько знайомий.Унів
Вчора´йшийвчорашній.Унів
Вче´рикавчора.Унів
Вче´равчора.Унів
Вчера´шнийвчорашній.Унів
Вши´типошити.Унів
Вши´ткавиточка на одязі. Галичина
В’єза´нкав’язанка.Унів
В’єтна´мкилегке взуття.Унів
Віддани´цєдівчина, яка виходить заміж. Унів
Віддава´тисівиходити заміж. Унів
Відда´тисівийти заміж.Igor
Відко´лиз якого часу . Унів
Ві´дказвідки. Унів
Відкалата´тияк-будь відробити.Унів
Відкра´ятивідрізати.Унів
Ві´дкьи[ві´ткьи] - звідки.Галичина
Відо´вмабуть.Унів
Відовчи´тисізабути.Унів
Відньи´кувативідмовляти. Унів
Відо´чоквідкритка. Унів
Відпе´катисіпозбутися.Унів
Відпро´дажпродаж.Галичина
Відпро´датипродати.Галичина
Ві´дпустбогомілля. Унів
Відпусти´ти1)звільнити; 2)продати.Унів
Відби´ванкаволейбол. Унів
Відбива´тисівідригуватися. Унів
Відра´нязранку.Унів
Відрепі´житизбатожити.Унів
Відрі´боквідробіток.Галичина
Ві´дрізсувій. Унів
Ві´дси [ві'тси] - звідси .Унів
Ві´дуритивидурити.Галичина
Відсту´пненагорода за щось.Унів
Ві´дти[ві´тти] - звідти. Унів
Відтоди´відтоді. Унів
Відтогоди´відтоді. Унів
Ві´дтамка звідти. Унів
Відтеле´паний[віттеле´паний] - оживлений.Галичина
Відтеле´пати[віттелепати] - оживити.Галичина
Відтє´ти[віттєти] - відтяти. Унів
Ві´дцизвідси.Галичина
Відчіпне´викуп. Унів
Ві´ко кришка. Унів
Ві´кохативигодувати, виростити.Галичина
Ві´нкель1.кутник. 2.район міста, села.Галичина
Ві´но1)придане; 2)масть карт.Унів
Вінази´вуватиобзивати, дуже ображати.Галичина
Віне´цвінок.Унів
Вінува´тидавати дочці придане.Унів
Ві´нтліперила вуличні.Унів
Вінчува´тивіншувати.Унів
Ві´вкатигаласувати. Унів
Вівби´руватисіодягатися ретельно .Галичина
Ві´вчурВівчарка - порода собаки.Галичина
Віправльи´тивідправляти, виряджати, посилати.Галичина
Ві´манитивиманити.Галичина
Ві´м’євим’я. Унів
Візира´тивиглядати.Галичина
Ві´зватисіозватися.Галичина
Війтсільський староста.Унів
Вільго´тнийвологий. Унів
Вільго´тно1)волого; 2)безпечно. Унів
Ві´ркоімя скорочене від Вірослав.Унів
Ві´рлєорлятко.Унів
Ві´сьцєвісь.Унів
Вістарчи´твистачить.Галичина
Вістарча´тивистачати.Галичина
Вістрє´вістря.Унів
Вісцю´лкаустилка з сукна.Унів
Вісіллє´вісілля.Унів
Ві´ячкадерев'яна плеската лопата для провіювання зерна.Галичина
Віта´кпотім, після цього, пізніше.Галичина
Вітрі´вкалегка спортивна куртка.Галичина
Вітці´вськийбатьківський.Галичина
Вітці´вщинаБатьківщина в широкому і в вузькому розумінні.Галичина
Віхо´доквбиральня, туалет.Галичина
Ві´хотьжмут соломи чи ганчірка.Унів
Віцжарт.Галичина
Ві´чко1.очко в картоплі, 2.отвір.Унів
Вішитьи´вишивка.Галичина
Ві´шкиритисісміятися.Галичина
Ві´шьтакоманда коням.Галичина
Віщі´ти1.пищати, 2.скрипіти.Унів
В’ї´сьта!команда. Унів
Статистика
На цей час в словнику:
5257 слів.
Львів

Львів
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 18,05,2024 склав

Розробка сайту