Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву з
Всього слів та виразів на букву з - 447
СловоЗначенняДодав
 
З неді´лінаступного тижня, після неділі.Галичина
Заба´братисізабруднитисі.Галичина
Заба´вавесілля.Унів
Заба´вкаіграшка.Унів
Заба´внийвеселий.Унів
Забага´нкапримхи.Унів
Забага´тихотіти,бажати.Галичина
Заба´гнулосізахотілося.Унів
Заба´гнутизахотіти.Галичина
Заба´гтизахотіти.Галичина
Заба´ркиза груди.Унів
Забе´мбанийзамучений.Унів
Забе´мбатизамучити.Унів
За´битивбити.Галичина
Заби´тийвідсталий.Унів
За´битисі1)розбитися на смерть; 2)вдаритися. Галичина
Забігма´тисізабожитися.Галичина
Забу´тькотой, що забувається.Унів
Заважє´типерешкоджати.Унів
Зава´лстудентська невдача на іспиті.Унів
Завалє´тизабруднити.Унів
Завандрува´тизамандрувати.Галичина
Завва´житизауважити.Унів
Завда´типіддати.Унів
Зав'єзнутизастрягтиУнів
Зави´ванецрулет з дріжджового тіста, перекладений маком чи повидлом.Унів
Завива´ти1)загортати, запаковувати, 2)повязувати хустиною молоду в кінці весілля.Унів
Зави´дкавдень.Унів
Зави´днавдень.Унів
Завини´тимати вину перед кимось.Унів
За´виснийзаздрісний.Унів
Зави´тизагорнути, запакувати.Галичина
Зави´хторилосізабажалася якась примха.Унів
Заво´дитиплакати.Унів
Заводі´йватажок.Унів
Завсіґди´завжди.Галичина
За´гапечія.Унів
Зага´дитизабруднити.Унів
Зага´таутеплення навколо хати.Унів
За´гінділянка городу.Унів
Загла´дазнищення.Унів
Загово´рюватисязабуватися.Унів
Загойє´нийзаживлений, зцілений, вилікований.Галичина
Загойї´тизаживити, залікувати.Галичина
Заго´нистийзапальний.Унів
Заго´ренийзапальнийУнів
Загорне´нийодягнутий в верхній одяг.Галичина
Загорну´тисіодягти, накинути верхній одяг.Галичина
За´горткаверхня одежа .Унів
Загри´женийзажурений.Унів
Загуме´нокмісце за током.Унів
Заде´ртипіднести вгору.Унів
Задзембелува´тизагнуздати.Галичина
Задира´казабіяка.Унів
За´диркарана на пальціУнів
Задраби´нитипоїсти.Унів
Задраби´нити (вульг.)перекусити щось.Унів:
Задри´панийвідсталий.Унів
Задури´типриманити.Унів
Заду´рнобезплатно, даремно.Унів
За´духаастма, задишка.Унів
Заду´шний деньрел. поминальний день.Унів
Заєдно´заодно.Унів
Зає´куватисізагикуватися.Унів
Заже´рливийзатятий.Унів
Зажива´тивживати.Унів
Заздрі´типомітити.Галичина
Зазира´тизаглядати.Унів
Зазирну´тизаглянути.Унів
Зазначи´типозначити.Унів
Заї´лийзатятий.Унів
За´йдаприблуда.Унів
Займа´тизачіпати.Унів
Займи´лосізагорілося.Унів
Займи´типогнати худобу на пашу.Галичина
Зайти´сіплакати.Унів
Зака´жиннєінфекція.Унів
За´каззаборона.Унів
Закали´митизаробитиУнів
Закама´рокзакуток.Унів
Закапаї´женийзагорділий.Унів
Закапа´ренийнедоглянений.Унів
Закапари´тизапустити якусь страву.Унів
Закапе´локзакуток.Галичина
Закаса´тирозгорнути рукави.Унів
Закатру´питивбити.Унів
За´кипоки.Унів
За´кимпоки.Унів
За´кладзастава.Унів
Заклада´тиробити заставу.Унів
Закла´лозастудило.Унів
Заклє´кнутизмерзнути.Унів
Закльи´стисіпоклястися, побожитися.Галичина
Закопоті´тишвидко піти.Унів
Закорті´тизахотіти.Унів
Закоси´ченийзаквітчанийГусар
Закоси´чьитиприкрасити квітками.Галичина
Закоцені´тизмерзнути.Унів
Закоцьибнути´змерзнути.Унів
Закоцю´бнитизмерзнути.Унів
Зако´ченийприкочений.Унів
Закочьені´тизамерзнути.Галичина
За´кришкаприправа.Унів
Закропи´тисіприйняти краплі.Унів
За´крутповорот.Унів
Закру´тка1)щось стерилізоване в слїку; 2)гайка.Унів
Заку´катизакувати (зозуля).Галичина
Заку´пипокупки.Унів
Заку´татизагорнути.Унів
Заку´ттєпокуття.Унів
За´лазал.Унів
Зала´годитиполагодити.Унів
Заладува´тизавантажити.Унів
Зале´двизаледве.Унів
Зале´тітизабігти.Галичина
Зали´тисінапитисі.Унів
Залі´з(с)копраска.Галичина
Залупи´ти1.роззявитися, 2.витріщитися.Унів
Зальо´тисватання.Унів
Замаї´тизаквітчати.Галичина
Замали´мзаледве.Унів
Замаму´ненийзадурманений, загіпнотизований, зазомбований.Галичина
Замаму´нитизадурманити, загіпнотизувати, зазомбувати.Галичина
Зама´мчиласіперестала доїтися корова через хворобу.Гусар
Замани´типриманити.Унів
Заманти´типриманити.Унів
Зама´цьканийзабруднений.Унів
Замаще´нийзабруднений.Галичина
Замельдо´ванийзаписаний, заоеєстрований.Галичина
Замельдува´тизаписати, зареєструвати.Галичина
Замельдува´тисізаписатися, зареєструватися.Robespier
Заме´шкатипроживати.Унів
Замина´тимішати корм для курей.Унів
Зами´нкакорм для курей.Унів
Замі´впозаміітав.Унів
Замі´смаса розчину.Унів
Заміси´тизамішувати.Унів
Замісти´позамітати.Унів
Замі´тзамет.Галичина
Зам´ішаннєсум'яттяУнів
За´мішказварене.Унів
Замкне´нийзачинений.Унів
Замкну´тизачинити.Унів
Замо´кнувстав мокрим.Унів
Замотели´ченийзайнятий.Унів
Заму´рзабрудна людина.Унів
Заму´рзанийзабруднений.Унів
Занапасти´ти1.занедбати, 2.погубити.Унів
Зани´кнутипослабнути.Унів
За´німПоки, заки.Галичина
Зану´ренийзамазаний.Унів
Заня´ттєзаняття.Унів
Заосмотри´тидоглянути.Унів
Заохо´титинадати стимул.Унів
Запали´тисізабажати чогось.Унів
Запа´ритисізмучитися.Унів
За´парібіль тіла від переохолдодження.Унів
За´паскафартух.Унів
Запа´сказапасне колесо.Унів
Запаску´дитизабруднити.Унів
Запа´цьканийзабрудненийУнів
Запа´цькатизабруднити.Унів
Запа´цькатисізабруднитись.Панянка-галичанка
Запе´ртизачинити.Унів
Запе´хатисізади´хатись.Панянка-галичанка
Запина´тисіерериватися в мовленні.Унів
Запишни´тисізагордітиУнів
Запідпа´шкипопід руки.Галичина
Запізна´тисіпознайомитися.Унів
Запіка´нказапечена страва.Унів
Запі´увкатизасвистати.Галичина
Запі´ятизакукурікати.Унів
Запльо´нтатизаплутатиУнів
Заповіда´ти1)оголошувати; 2)застерігати.Унів
Запомина´тизапам'ятовувати.Галичина
Запо´рпатиприсипати, засипати, пригорнути, загорнути.Галичина
За´портокзіпсоване яйце.Гусар
За´пражказажарка до страви.Галичина
Запраувльи´ти точити косу (бруском).Галичина
За´прашкаприправа.Унів
Запропасти´тизнищити.Унів
Запропасти´тисізабаритисіУнів
Запро´синивесільне запрошеня.Унів
Запрости´бізадурно.Галичина
За´пустдні перед великими постами.Унів
Запусти´ласітільна корова перестала доїтися.Гусар
За´рвасхоплення.Унів
Зарва´тибути битим.Унів
За´риказараз.Унів
Зарисо´ванийзамальований.Галичина
За´рібокзаробіток.Унів
Зарікти´сіобітувати.Унів
Зарі´нокзаплавна площа перед рікою.Унів
Зарічи´сізаректися, дати якусь обітницю. Галичина
Заруба´тизастрочити.Унів
За´ряднаказ.Унів
Заса´панийзадиханий.Унів
Заса´патисізадихатисяУнів
Засили´тизатягнути нитку в голку, нанизати щось.Унів
Засіва´льниктой хто засіє на старий Новий рік.Унів
Заскали´ти окопримружити око.Галичина
Заскороди´тизаволочити.Галичина
Заслини´тизаслинювати.Унів
Заслоти´тизанегодитися.Галичина
Засма´ленийзагорілий.Унів
Засмальцьо´уванийзаяложений, брудний.Галичина
Застави´скомісце біля ставу.Унів
Засти´тизавмерти.Унів
Застраше´нийзаляканий.Галичина
Застраши´тизалякати.Галичина
Застраши´тисіналякатися.Галичина
Засука´ти1)розгорнути рукави; 2)розплести нитку.Унів
За´схлийзасохлий.Галичина
Засьві´дчитизасвідчити.Галичина
Заталабо´ванийсильно забруднений.Галичина
Заталабува´тисісильно забруднитися.Галичина
Затала´панийзамащений болотом.Галичина
Заталє´панийзамазаний болотом.Унів
Заталя´патисізабруднитися, захляпатися брудом.Унів
Зата´чуватисіхитатися.Унів
Затвердзі´ннєзапір.Унів
За´твирказаслінка до печі.Унів
Зати´катиприкрасити.Унів
Затика´тизакривати.Унів
Зати´мтому.Унів
Затина´тисізагикуватисі.Унів
За´тиркатісто на молоці.Унів
Зати´чкакорок.Унів
За´тімпотім, після цього, пізніше.Галичина
Затка´тизакрити.Унів
За´тлийнесвіжий, протухший, тяжкий запах.Галичина
Зато´однак.Унів
За´траскакнопка для одягу.Гусар
Затраски´кнопки для одягу.Унів
Затрудне´ннєперешкода.Унів
Затума´нитизагіпнотизувати.Унів
Зафайда´чивзакурив.Унів
Зафайду´ливвдарив.Унів
Зафастинува´тизахопити.Унів
Зафастригува´тиобметати тканину.Галичина
Зафасува´тиотримати як подарунок.Унів
За´фукпокарання в шашках.Унів
Зафундува´тикомусь подарувати.Унів
Заха´рім'я розповсюджене в Галичині.Галичина
Захла´ннийненаситний.Унів
Захлисну´тисіподавитися водою.Унів
Заходи´тисі1)сміхом, плачем; 2)в дівках.Унів
Захомута´тизв'язатиУнів
Захоро´нкапритулок для сиріт при монастирі.Галичина
Захри´стіяпаламарня.Гусар
Захця´нкапримха.Унів
Зацви´стизацвісти.Галичина
Зациндо´литивдарити.Унів
Зацирува´тизаштопати.Унів
Заци´тькативтишити.Гусар
За´цнийповажний.Унів
Зацо´фанийвідсталий.Унів
Зацьма´канийзабруднений на губах.Унів
Зацю´канийпереслідуваний.Унів
Зачера´тизачерпувати.Галичина
Зачери´тизачерпнути.Унів
Заче´ртизачерпнути.Галичина
Зачме´ленийодурманений.Унів
Зачо´вганасходжена.Унів
Зачьиена´типочинати.Галичина
Зачьие´типочати.Галичина
Зашкали´тисівколотися скалкою.Галичина
Зашкі´ренийвищерений.Унів
Зашпо´ртатисіспіткнутися.Унів
Зашторчува´тизакріпити.Унів
За´штрикукол.Унів
Зашу´ганийзастрашений.Унів
Защіпи´тизастебнути.Галичина
Защіпи´тисізастебнутися.Галичина
Защіпле´нийзастебнутий.Галичина
За´яць1.заєць, 2.м'ясний виріб.Унів
Зба´бчитисізморщитися.Унів
Зба´витизіпсувати.Галичина
Зба´вленийврятований.Унів
Зба´нокдзбан.Унів
Збарані´вотупів.Унів
Збе´штатискарати.Унів
Збе´штати скритикувати, докорити.Галичина
Зби´ткипустощі.Унів
Збиткува´тиробити зло, прикрощі, пустощі, Галичина
Збиткува´тисізнущатися.Унів
Збито´чнийпустотливий.Унів
Збито´чник, збито´чницяпустун, пустунка.Унів
Збі´гле молокопригоріле молоко.Унів
Збі´глосі1)пригоріло; 2)зменшилося.Унів
Збіго´висконатовп.Унів
Збідо´ванийлюдина в бідах.Унів
Збі´жжєзбіжжя.Унів
Збуйрозбійник.Унів
Збутві´лозапліснявіло.Унів
Збу´тисівіддати.Унів
Збухті´лоскисло.Гусар
Звала´шенийзкастрований.Гусар
Звар'юва´тиздуріти.Галичина
Зве´рхниккерівник.Унів
Звива´тизгортати.Унів
Звива´тисіметатися.Унів
Зви´ннийметикуватий.Унів
Зві´датидізнатися.Унів
Зві´дтиказвідти.Унів
Звізда´зірка.Унів
Звіряр.Унів
Звора´тивиорати.Унів
Зворіка´ти1.пискувати, 2.перечити.Унів
Зво´ромяром.Унів
Зву´рдитисіскиснути.Унів
Згабзува´тинасварити.Унів
Зґанчува´тизнеславити, зпаплюжити, збити ціну.Галичина
Згидзи´тисізгедзатися.Унів
Згли´увілийзіпсований про сир.Галичина
Згли´увітизіпсуватися про сир.Галичина
Згра´бнийдосконалий, спритний.Галичина
Згра´бністьдосконалість, спритність.Галичина
Згру´бшаповерхово.Унів
Згу´бапогуба.Унів
Зда´лийздатний, гожий.Галичина
Зда´тисіпокластия.Унів
Здвигзборище.Унів
Здви´женньиерелігійне свято - Воздвиження чесного Хреста.Галичина
Зденерво´ванийнервовий.Унів
Зди´банкапобачення.Унів
Зди´батизустріти.Галичина
Зди´батисізустрітися.Унів
Здитині´тина старіцсть обмежитися розумово.Унів
Зди´хатисіспекатися.Унів
Здійми´тизняти.Унів
Здойма´тизнімати.Галичина
Здойми´тисізнятися з чогось.Галичина
Здоймле´нийзнятий.Галичина
Здоро´в!привіт!Унів
Здоро´в'єздоров'я.Унів
Здоровка´тисірукостискатися.Унів
Здохлє´кквола людина.Унів
Здохлє´тинападаль.Унів
Здо´хлийслабуватий.Унів
Здрастпролісок.Унів
Здрімо´всізадрімав.Унів
Здумітиздивуватися.Унів
Зелени´нагородина.Унів
Зелені свє´тарел. Трійця.Унів
Зелепу´ганедостиглі фрукти.Унів
Зелепу´хазелені фрукти, ягоди, овочі.Галичина
Зело´рання зелень навесні.Унів
Зельо´нкалік. зелені краплі.Унів
Земба´лиметалеві деталі кінної упряжі , що знаходяться в морді коня і якими керується кінь , або зупиняється.Галичина
Зеновій, Зе´нко, Зе´никЗіновій.Унів
Зе´нькиочі.Галичина
Зе´рнятанасіння сонячника.Галичина
Зи´катискреготіти зубами.Унів
Зи´мнохолодно.Унів
Зи´ркатидивитися.Унів
Зискприбуток, вигода, виграш.Галичина
Зиска´тиотримати, заробити, виграти.Галичина
Зици´ркасолдатська муштра.Галичина
Зицирува´тимуштрувати.Галичина
Зи´читипозичати.Унів
Зі´бганийзім'ятий.Унів
Зіва´кароззява.Унів
Зіва´типозіхати.Унів
Зі´ллєквітиУнів
Зілльни´кквітник.Унів
Зіпа´тизівити.Унів
Зіпі´тимерзнути.Унів
З'їма´тивпіймати.Галичина
Зкапцані´тизбідніти.Унів
Зклепа´тизмайструвати.Галичина
Зла´годитиприготувати.Унів
Зладува´типриготувати.Унів
Зла´зитивисідати з машини.Унів
Зла´комитисіспокуситися.Унів
Зла´патиспіймати.Галичина
Злапа´тисіспійматися.Галичина
Злива´тивиливати віск.Унів
Зли´гатисізійтися.Унів
Злиднува´типеребувати в злиднях.Галичина
Зло´снийсердитий.Унів
Зло´ститисісердитися.Унів
Злу´капоєднання.Унів
Злупи´тиздерти.Унів
Злуча´типоєднувати.Галичина
Злучи´тисіпоєднатися.Унів
Змарні´лийсхудлий, нездоровий.Галичина
Змарні´тисхуднути, ослабнути від хвороби.Галичина
Змерзі´лосіостогидло.Унів
Змерзлю´хтой, хто боїться холоду.Унів
Змики´титизметикувати.Галичина
Змили´тизробити помилку.Галичина
Зміни´тисі на лиціпополотніти.Унів
Змньи´кнутизмягчитися.Галичина
Змньи´цкатизім'яти.Галичина
Змордо´ванийзмучений.Унів
Знаве´цзнавець.Унів
Знайдю´хбайстрюк.Гусар
Зна´комийзнайомий.Галичина
Знако´митизнайомити.Галичина
Знако´мствознайомство.Галичина
Значі´нньиезначення.Галичина
Знесі´ннєперенесеня.Унів
Знесі´ннєрел. Знесіння.Унів
Зни´мкафотографія.Унів
Знимкува´тифотографувати .Галичина
Зоба´читипобачити.Унів
Зо´втразавтра.Унів
Зозу´лькасонечко.Унів
Зору´дуватизалагодити справу, вигідно купити.Галичина
Зор'я´на, Зі´рка,Зі´раЗоряна.Унів
Зо´сє, Зо´ськаСофія, СофійкаУнів
Зо´шетзошит.Унів
Зпобожні´встав побожнішим.Унів
Зпричини´тисібути причиною чогось.Унів
Зпроневі´ритисізневіритисі.Унів
Зпрягти´сіразом робити в одній упряжі.Унів
Зраззневіра.Унів
Зра´зитизневірятися.Унів
Зра´зок (зра´зи мн.)живець рослини для щеплення.Галичина
Зра´назранку.Унів
Зранє´зранкуУнів
Зрачо´кзіниця.Унів
Зречьи´сізректися.Галичина
Зрисо´ванийзмальований.Галичина
Зрихтува´типриготувати.Унів
Зрі´бне полотнодомоткане полотно.Галичина
Зроби´тисі1)кимось стати; 2)спрацюватися.Галичина
Зробле´нийспрацьований.Галичина
Зсіда´тисікисле молоко відділяється від сметани при відстоюванні.Галичина
Зсі´дженезгусле.Унів
Зсука´тизплести.Унів
Зту´лений1)зігнений; 2)мовчазний.Унів
Зубе´нькадорожна торба для годівлі коней.Гусар
Зубе´цзубець.Унів
Зу´бцітазубці напр. грабель.Галичина
Зумбе´ладеталь упряжі.Унів
Зу´пасуп.Унів
Зу´пкасупчик.Галичина
Зухвідчайдух.Галичина
Зці´плениймовчазний.Унів
Зцурі´катисіподатися назад, відступити.Галичина
Зчи´ститизкаструвати.Унів
Зчі´мхуватизрізати, зрубувати, зтесувати.Галичина
Зьві´гатиплямкати.Унів
Зьві´зда (мн. - зьві´зди)зірка (мн. - зірки).Галичина
Зьие´тьзять.Галичина
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Львів Шевченко

Львів
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту