Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву д
Всього слів та виразів на букву д - 241
СловоЗначенняДодав
 
Да´внийстародавній.Унів
Даду´тдадуть.Унів
Дає´сідається.jarko
Да´нькоДанило.Унів
Да´ркаДарія.Унів
Да´токпожертвування.Унів
Дахпокрівля.Унів
Дахі´вкачерепиця для даху.Галичина
Дашо´ккозирок.Унів
Две´рцідверцята.Унів
Дверцьи´тамаленькі двері .Галичина
Двигани´натяжка ноша.Унів
Двига´нитинести тяжку ношу.Галичина
Дви´гатитяжко нести.Унів
Де´браяр.Унів
Де´брінепрохідні місця.Унів
Дев'є´тийдев'ятий.Унів
Дев'їдесьи´тьдев'яносто.Галичина
Дев'ї´тьдев'ять.Унів
Де´ка10 грам.Унів
Де´конакривка в погребі.Унів
Делікате´сдесерт.Унів
Деліка´тний1)культурний; 2)слабосилий.Унів
Де´рводерево.Унів
Деревце´новорічна ялинка.Унів
Деренькоті´тидеренчати.Унів
Держа´кдеталь для тримання.Унів
Дерни´назаросле місце.Унів
Де´ртидряпати, відділяти, скубти.Галичина
Десє´тийдесятий.Унів
Де´сітьдесять.Унів
Дефіля´дасвяткування.Галичина
Дєкдяк.Унів
Дє´каподяка.Унів
Дєкува´тидякувати (церковний сан).Унів
Дє´кувати дякувати.Унів
Дє´кую!дякую!Унів
Дє´ркадірка.Унів
Джвинді´тибезперервно дорікати, сваритися, базікати.Галичина
Дже´ганкирка.Унів
Дже´званевелика металева посудина для заварювання кави. Також широко розповсюджена назва ТУ´РКА.Галичина
Джоло´батиколупатим.Унів
Дзбангорщик.Галичина
Дзба´нок1.глечик, 2.бідончик.Галичина
Дзві´на (Дзві´нка)ім'я.Галичина
Дзву´нкакарта бубна.Унів
Дзеле´нийзелений.Унів
Дзеле´нькатидзвонити.Унів
Дзелепу´газелений, недоспілий плід (фруктів , ягід).Галичина
Дзембе´лавудила.Унів
Дзе´нькатитонкий стукіт.Унів
Дзенькерува´тизасверлювати конусний потай для шляпки шурупа , болта .Галичина
Дзерсиворотка після відкидання сиру.Igor
Дзє´вкатигавкати.Унів
Дзи´ґаргодинник з курантами.Гусар
Дзи´гарсигарета.Галичина
Дзиґа´рісигарети.Унів
Дзиґарні´чкапортсигар.Унів
Дзиґа´рокнаручний годинник.Унів
Дзідзьодідусь.Унів
Дзьви´ндатинадоїдати словами.Гусар
Дзьві´гатинадоїдати.Унів
Дзьві´гнутивдарити.Унів
Дзьо´бокдзьобУнів
Дзьо´мбликдзьобик.Унів
Дзю´бативибивати киркою.Унів
Дзю´бок1)гострий кінець чогось ( напр. черевика , голки); 2)дзьоб.Унів
Дзю´гатиштрикати, колоти.Галичина
Дзю´мбрикгострий кінець чогось.Галичина
Дзю´ньочоловіче ім'я.Унів
Дзюра´діраУнів
Дзю´рати1)плакати; 2)дит.мочити.Унів
Дзя´ватигавкатиУнів
Дзя´вкатигавкатиУнів
Дзявкоті´тигавкоти.Унів
Дзяджебрак.Унів
Дзядува´тижебракувати.Унів
Дзя´матиплакати.Унів
Ди´батиповільно йти.Галичина
Ди´ванкилим.Унів
Дик1)дикун; 2)вепр.Унів
Ди´нєгарбуз.Унів
Диньксякась химера.Унів
Дир-ди´рфутбольна гра.Унів
Дитинє´кхлопець, що подібний до дитини.Унів
Дитинє´чийдитячий.Унів
Дитині´тистарече недомагання розуму.Унів
Дитинчи´дитятко.Унів
Дити´ньцюдитинко.Унів
Дитьие´дитя.Галичина
Ди´хавицєастма.Унів
Дичдикунство.Унів
Ди´чкадикоростуче фруктове дерево.Унів
Діама´нтсклоріз.Галичина
Дівчи´дівчинка.Унів
Дівчини´надівчина.Унів
Дівчити´скадівчатаУнів
Дівчу´рхлопець, що часто бавиться з дівчатами.Унів
Діджебрак.Унів
Дідо´важебрак.Унів:
Діду´лажебрак.Унів:
Ді´дькочорт.Унів
ДілнизУнів
Діла´тиробити.Унів
Діле´ткадіжка.Igor
Дільо´ванийдільована хата - хата оббита одинаковими дошками.Галичина
Діра´вийдірявий.Унів
Діста´ти1)бути побитим; 2)придбати.Унів
Дітва´кпідліток.Унів
Ді´тисідітися, діватися.Галичина
Діти´скадіти.Унів
Діто´чийдитячий.Унів
Діуво´читисівступати в доросле дівоче життя.Галичина
Ді´увочкадівчинка.Галичина
Діувчини´щьиедівчина підліток .Галичина
Діувчу´рдівчина підліток.Галичина
Діувчьи´тадівчата.Галичина
Діяле´ктикадіалектика.Галичина
Ді´ялосівідбувалося.Унів
Дія´споралюди , що живуть за межами Батьківщини.Галичина
Длу´батиколупати.Унів
Дми´терДмитро.Унів
Дни´надень.Унів
Дні´тисвітати.Унів
Добага´тихотіти, бажати щось надзвичайне.Галичина
До´брамаєтки.Унів
Довба´тинадоїдати.Унів
До´вбинькадерев'яний молоток.Унів
До´вбнявелика ударна колода.Унів
Довко´ланавколо.Унів
Догори´вгоруУнів
Догори-ца´пкирозпростертися лицем догори.Унів
Додо´лувниз.Унів
Докала´татидожити.Галичина
Доко´нчеобов'язково.Унів
Доку´м ентдокумент.Унів
До´лєдоля.Унів
Долі´ввнизу.Унів
Долі´вкапідлога.Унів
Доліли´цьлицем вниз.Унів
Доля´ридолари.Унів
Доляро´вийдоларовий.Галичина
Домі´вдодому.Унів
Доміувство´батьківська хата.Унів:
Доньцє´донечка.Гусар
Доперва´щойно.Унів
Допіка´тинадоїдати.Унів
Допі´рутільки що, якраз.Галичина
Допо´кидоки.Унів
Допомина´тисідобиватисі.Унів
Допомочи´допомогти.Галичина
Допрова´дитидовести.Унів
До´пустдоля.Унів
Досдосить.Галичина
До´сидосі.Галичина
До´стадостатно.Унів
Дости´гдоспів.Унів
До´сьвітарано-вранці.Унів
До´сьвітоксвітанок.Унів
Дотина´тидорікати.Унів
Доточи´типришити.Унів
Дотьо´патидійти.Унів
Дохлє´кслабосилий.Унів
До´хлийздохлий.Унів
До´хторлікар.Унів
Дочині´нєклопіт.Унів
Дочира´тидочерпувати.Галичина
Дошпу´нтуретельно.Галичина
Доштуко´вуватиподовжувати, або розширювати одяг.Галичина
Доштукува´типришити.Унів
Дощі´вкадощова вода.Унів
Дощівки´дошки.Унів
Дощови´к1)плащ від дощу; 2)гриб.Унів
Драббандит.Унів
Драглі´холодець.Унів
Дра´ла дативтекти.Унів
Дра´нийподертий.Унів
Дра´нкатоненька дощечка.Унів
Дра´нтє1.поношений одяг, 2.покидьок.Унів
Дранти´вийдірявий.Унів
Драньпогана людина.Унів
Драпа´ккущ ожини.Унів
Драпа´кберезовий віник.Галичина
Драпака´ дативтекти.Унів
Драпаки´1.плоди ожини, 2.кущі ожини.Унів
Дра´панкабійка.Унів
Драпану´тивтекти.Унів
Дра´пати1)дряпати; 2)втікати.Унів
Дра´патисівилазити.Унів
Драпа´чстертий вііник.Унів
Драпа´чкащітка по металу, йоржик з нержавіючої стружки. Галичина
Драпі´жнийхижий.Унів
Драпі´жникхижак.Унів
Драсти´чнийнебезпечний.Унів
Дра´твасмолена груба нитка для пошиву взуття.Галичина
Дре´вкопалка для прапора.Унів
Дрива´дрова.Унів
Дриві´тньиколода для коління дров.Igor
Дригсіпаючий рух. Унів
Дри´гатисіпати ногами.Унів
Дриглі´холодець.Унів
Дригоні´титремтіти від холоду.Унів
Дрижаки´хворобливе здригання.Унів
Дри´патидрапати.Унів
Дри´пцястара жінка.Галичина
Дристі´тимати понос.Унів
Дристу´лісорт слив.Галичина
Дри´хнутиспати.Унів
Дрі´бка1)крихта; 2)дурниця.Унів
Дрібно´нькийдрібненький.Галичина
Дрібо´нькийдрібненький.Галичина
Дрібу´шкакрихта.Галичина
Дрітува´тиобв'язувати горщик дротом.Галичина
Дро´блене щи´пане ті´стострава.Унів
Дроуві´тняпіднавіс для дров.Галичина
Дрочи´ти1)дражнити; 2)мастурбувати.Унів
Дру´жбавесільний товариш молодого.Унів
Дру´жкавесільна товаришка молодої.Унів
Друкдрючок.Унів
Друльи´тиштовхати.Унів
Ду´бархолоднеча.Унів
Дубельті´вкамисливська двохствольна рушниця.Унів
Дудоні´титупотіти.Унів
Ду´жийздоровий.Унів
Ду´лє1)сорт груш; 2)фіга.Унів
Ду´мнийгордовитий.Унів
Ду´пазадниця.Галичина
Дурбезглуздя.Унів
Дурачо´ксоскаУнів
Дури´тиобманювати.Унів
Дурі´тибешкетувати.Гусар
Дурнє´к1)дурник; 2)задармо.Унів
Ду´рнодаремно.Унів
Дурно´танерозумна людина.Унів
Дустхімічний отруйний препарат.Унів
Ду´цькатиштовхати головою.Унів
Душини´наРідка гаряча страва з смаженої муки та м'яса.Ruzo.
Души´тисізадихатися.Галичина
Дьие´куванньиеподяка.Галичина
Дьи´ркадірка.Галичина
Дю´гативдарятиГусар
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Львів

Панорама Львова
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту