Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву г
Всього слів та виразів на букву г - 252
СловоЗначенняДодав
 
Га?що?Унів
Га´вадит. страшилище.Унів
Гадзмій..Унів
Гада´ти1)ворожити; 2)думати.Унів
Гаддє´гаддя.Унів
Га´динагадюка.Унів
Га´дкадумка.Унів
Гадьгаддя.Унів
Гайови´йнаглядач гаю.Унів
Га´йта!команда коням. Унів
Гайцува´типідтримувати сильний вогонь.Галичина
Гакува´титермін у футболі.Унів
Гала´йкатишуміти.Унів
Гала´йкітшум.Унів
Га´ласкрик.Унів
Галасува´тикричати.Унів
Гали´тирадити.Галичина
Га´личвороння.Унів
Га´лкакісточка цукру.Унів
Галунки´крашанки.Унів
Галь-па´льяк-небудь.Унів
Га´льбапівлітри пива, деколи півлітровий келих з пивом (рос. бокал).Унів
Гальо´!алло!Унів
Гальо´п!вже, негайно, в тій же хвилині.Галичина
Гальо´пом1.галопом; 2.швидко.Унів
Гальо´рка1)останні ряди в залі, 2)група.Андруша зі Львова
Галю´катишуміти.Галичина
Галяре´ткажеле.Унів
Галя´рмомшвидко.Унів
Га´манєврейський персонаж.Унів
Га´матидит. їсти.Унів
Гаме´рикаАмерика. - континент (Полуднева або Північна Гамерика - Південна або Північна Америка).Галичина
Гамерика´нецьамериканець.Галичина
Гамерика´нськийамериканський.Галичина
Гами´нкашапочка.Унів
Га´міршум.Унів
Гамори´тиговорити.Унів
Гамсе´литибити.Галичина
Гаму´зомвсе разом.Унів
Га´нєГанна.Унів
Гани´тисваритиУнів
Га´нкаГанна.Унів
Ганто´сьАнтон.Унів
Ганьби´тисоромити, докоряти.Галичина
Га´нькаГанна.Унів
Га´раміра.Унів
Гарата´тистукати.Унів
Гарата´тисінещадно, немилосердно битися.Галичина
Га´рачвикуп.Унів
Гарба´тачай, фруктовий чай.Галичина
Гарбузи´ньиестебло гарбуза.Галичина
Гарбузьие´нкастебло гарбуза.Галичина
Гаре´штарешт.Унів
Гарешта´нтарештант.Унів
Га´ркатисісваритися.Унів
Гарна´ґльизапонка (шпилька) для волосся.Галичина
Гаро´вс!геть!Унів
Гарува´титяжко працювати.Унів
Гарцува´тигарцювати.Унів
Гаскеросин.Унів
Гаса´тиноситисяУнів
Га´сєГафія.Унів
Га´сє!окрик відгання качок.Унів
Гати´типерегороджувати.Галичина
Га´ткагребелька.Унів
Гатьгребля.Унів
Гатьи´гребля.Галичина
Га´чідомоткані штани.Унів
Га´чокгачо´к .Галичина
Гвовткрик.Унів
Гвовті´тикричати.Унів
Гвоувтува´тикричати, ридати, плакати.Галичина
Гей-ру´п!примовка при киданні тягаря.Унів
Гей!окрик до худоби.Унів
Гей! Гоца! Гоца! Го! Ца! Ца!дит. примовка при гойданню.Унів
Ге´йбинехай буде.Унів
Ге´йбиніби.oles2008
Ге´йя-на!окрик прикликання худоби.Унів
Ге´йя!окрик відганяння худоби.Унів
Геле´ткадеревяна бочечка 25 літрів - мірка для продуктів.Галичина
Ге´льмашолом.Унів
Ге´ндельторгівля.Унів
Гендлюва´титоргувати.Унів
Гендля´рторгівець.Унів
Гендля´рствоторгування.Унів
Геп!1.звук падіння. 2. крик при падінні.Унів
Ге´патибити.Унів
Ге´пнутивдарити.Унів
Ге´пнутисідобряче впасти.oles2008
Герба´тачай.Унів
Ге´ршкихолодець.Унів
Гетгеть.Унів
Гет ажгеть аж .Галичина
Гет-чи´стоцілком.Унів
Ге´цатигойдати.Унів
Геше´фтторгівельний зиск.Унів
Ги´бельфуганок.Унів
Гибі´типропадати.Унів
Гиблюва´тистругати.Унів
Ги´жкихолодець .Ruzo.
Гийгей - вигук, яким відганяють корів.Галичина
Ги´кавийзаїка.Унів
Ги´катизаїкатися.Унів
Ги´мбель1)рубанок; 2)проблема, морока.Igor
Ги´мбликмаленький рубанок.Галичина
Гимблюва´тигиблювати.Галичина
Ги´нутидуже чогось хотіти, танути (про сніг), помирати, здихати.Галичина
Гирцува´тибешкетуватиУнів
Гирцу´нбешкетник.Унів
Ги´цельвиловлювач бездомних собак.Унів
Гишки´холодець.Галичина
Гі!ой!Унів
Гі´биніби.oles2008
Гієрархі´чнийієрархічний.Галичина
Гієра´рхіяієрархія.Галичина
Гійніж, як.Галичина
Гій!ой!Унів
Гі´катидивуватися.Унів
Гі´лькоІлько.Унів
Гіля´ґагілляка.Галичина
Гі´нтервтекти з уроку.Унів
Гі´ршесильніше.Галичина
Глаголка.Унів
Гладу´щикглечик .Ruzo.
Гли´наземля.Унів
Глини´скомісце звідки беруть глину.Галичина
Гли´патиживотіти.Унів
Гли´увітипсуватися щодо сиру.Галичина
Глі´тнотісноУнів
Глода´ти1)гризти кістку; 2)муляти.Унів
Глота´натовп.Унів
Глумкпини.Унів
Глуми´тисінасміхатися.Унів
Глу´пийнерозумний.Унів
Глупо´тадурість.Унів
Глу´пствапогані слова.Унів
Глу´хманглухий.Унів
Глянцглянс.Унів
Глянцпапі´рнаждачний папір.Унів
Глянцува´тиглянсувати.Унів
Гне´нийгнутий.Галичина
Гнилє´к1)гниле яблуко; 2)ледар.Унів
Гнили´йлінива людина.Унів
Гнили´чкисорт груш.Унів
Гні´ватисі1)ворогувати; 2)ображатися.Галичина
Гніт1)груз на капусту; 2)горючий матеріал в свічці або керосиновій лампі.Igor
Гойого.Гусар
Гов!1)гав!; 2)стій!Унів
Го´вкатигавкати.Унів
Го´вкітгавкіт.Унів
Го´гель-мо´гелькоктейль з сирих яєць і цукру.Галичина
Го´ден (го´дна, мн. - го´дні)може (мн. - можуть). Унів
Годи´тисідомовитисі.Унів
Го´дно бу´тиможе бути.Галичина
Го´жийгарний.Унів
Го´йда!дит.примовка при колисанні.Унів
Го´йданкагойдалка.Унів
Го´йдатиколисати.Унів
Гойї´ннязаживляння, зцілення, лікування, Галичина
Гойї´тизаживляти, зцілювати, лікувати.Галичина
Гойї´тисізаживлятися, зцілюватися, виліковуватися.Галичина
Го´йкатиспівати.Унів
Го´йнощедро.Унів
Голо´біскина босу ногу.Унів
Голово´вголовою.Унів
Голосни´кмікрофон.Унів
Голубі´нкасироїжка.Унів
Го´лубцістрава з капусти.Унів
Гол´ясомголо.Унів
Го´ни1)біг; 2)шлюбний період у тварин.Унів
Гони´ти1)бігти; 2)гнати самогонку; 3)гнати худобу на пашу.Унів
Го´номбігом.Унів
Го´норчесть.Унів
Гоноро´вийчестолюбивий, гордий.Унів
Гонь!геть!Унів
Го´патипідкидатися.Унів
Гора´верх.Галичина
Го´ричспека.Унів
Гори´чийгорячий.Унів
Гори´чкагорячка.Унів
Горі´вверх, в верхній по течії річки місцевості.Галичина
Горі´вкагорілка.Унів
Горіли´цьлицем догори.Унів
Горі´шнийверхній.Унів
Горне´цгорщик.jarko
Горнє´мале горнятко.Унів
Горнє´ткогорнятко.Унів
Городе´цгрядки.Унів
Горої´житисіповодитися зарозуміло.Унів
Го´рсткамалість чогось.Унів
Горстьжменя.Унів
Господа´ритигосподарювати.Унів
Господа´ркамаєток.Унів
Гости´наурочистий прийом.Унів
Гости´нецбитий шлях.Унів
Гости´типригощати.Унів
Го´ца-го´ца!дит.примовка при гойданні на коліні.Унів
Го´цатидит. гоцати на коліні.Унів
Го´цулгуцул.Унів
Го´щеньиепригощання для гостей.Галичина
Гра´б’єграф.Унів
Гра´битиграбувати.Унів
Граґа´рабалка під стелю.Унів
Гранато´вийтемно-синій.Галичина
Гранча´кмала скляянка.Унів
Граньжаринка.Гусар
Гра´сивила для картоплі.Унів
Грасува´типросапувати.Унів
Гратулюва´типоздоровляти.Унів
Грачгравець.Унів
Гри´вачуприна.Унів
Гри´горвалюди з с.Григорова.Унів
Гриза´клопіт, журба, сварка.Галичина
Гризе´турбує, непокоїть, муляє (напр. взуття чи одяг).Галичина
Гризо´таклопіт.Унів
Гри´зтисібідкатися.Унів
Гри´матистукати.Унів
Гримоті´тистукати.Унів
Гри´пагрип.Унів
Грипссекретна записка.Унів
Грискукурудзяна крупа.Унів
ГрицьГригорій.Унів
Гру´бавагітна.Галичина
Гру´бапіч.Галичина
Гру´бастовстяк.Унів
Гру´бийтовстий.Унів
Гру´бкапіч .Галичина
Гу´бивид грибів.Унів
Гузи´цьизад (частина тіла).Галичина
Гу´зя!команда собаці. Унів
Гу´зятинатравлювати собаку.Унів
Гукголос.Унів
Гука´тикликати.Унів
Гука´тисістатевий потяг у свиней.Галичина
Гу´лькитанці.Унів
Гулю´катикричати (кликати), опам'ятовувати.Галичина
Гуля´титанцювавти.Унів
Гу´нцвотрозбишака.Галичина
Гуп!звук падіння.Унів
Гу´патистукати.Унів
Гу´ркатигрюкати.Унів
Гу´ркітстукіт.Унів
Гу´рманатовп.Унів
Гу´рра!ура.Унів
Гу´сєгусятко.Унів
Гу´сє!окрик до гусей.Унів
Гу´сьитагусята.Галичина
Гу´сьитка1.гусенята, 2.пуп'янки на вербі.Унів
Гусьи´чкагусячий послід.Унів
Гу´тасклозавод.Унів
Гу´тниксклодув.Унів
Гу´щагущавина.Унів
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Львів Шевченко

ЄВРО
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту