Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву т
Всього слів та виразів на букву т - 258
СловоЗначенняДодав
 
ТатакУнів
Та де!ні - заперечення.Галичина
Та´блицьи1)таблиця; 2)дерев'яна дошка для норовистої корови.Унів
Табо´ректабурет .Унів
Табо´риктабуретка.Галичина
Та´жи1)але ж; 2)також.Унів
Та´йстравовняна торба для харчів, яку носять через плече..Галичина
Такво´ось так.Унів
Та´кійтакож.maksym
Та´койтакож.Унів
Талаба´нититеревенити.Унів
Талабува´тисильно бруднити одяг, речі, автомобіль і інш.Галичина
Талабува´тисісильно бруднитися.Галичина
Тала´патийти по болоті.Унів
Таля´павкадощова погода з болотом під ногами.Гусар
Таля´патибазікати.Унів
Таля´патисібавитися у воді.Гусар
Тамво´он .Унів
Та´мдикатуди.Унів
Та´мичкитам.Галичина
Та´мкатам .Унів
Та´мошнітамтешні.Галичина
Тамти´оті.Галичина
Тамто´йтой .Унів
Та´нийдешевий .Унів
Тані´тидешевіти.oles2008
Та´нодешево .Унів
Та´ноктанк.Галичина
Та´ншийдешевший .Унів
Та´ньодешево.jarko
Тараба´нити1)часто стукати; 2)базікати .Унів
Тарадайкастарий транспорт .Унів
Тара´калоговорун .Унів
Тара´кати1)тарахкотіти; 2)плести язиком .Унів
Тарара´мрозгардіяш .Унів
Тараскоті´тигримати .Унів
Таращи´ти1.нищити ,2. йти.Унів
Та´ргативажко йти .Унів
Таре´лецтарілка .Унів
Таре´льцітатарілки .Унів
Тарі´львелика тарілка .Унів
Тарільцьи´ткатарілочки.Галичина
Тарта´клісолпильня .Унів
Тарта´кпилорама.Галичина
Таска´тинести .Унів
Та´сь-ся!вигук відганяння качок .Унів
Тась-та´сь!вигук прикликання качок .Унів
Тату´нцьотато .Унів
Тату´ньо1)тато; 2)старший серед дітей. Унів
Тату´ню!татусю!Унів
Та´фльие1) віконне шкло; 2) плитка шоколаду; 3)дошчинка в середині деревяних дверей;Сос
Та´ца (я)піднос .Унів
Тача´лкакачалка .Унів
Тачи´тирозкачувати .Унів
Та´чівкакачалка .Унів
Та´шкаторбина, яку носять через плече.Галичина
Та´яота.Унів:
Твар1)лице; 2)тварина .Унів
Тва´рикмале лице .Унів
Те´вкати (те´вхати)1)швидко (жадібно) їсти, 2)бити, з силою кидати.Галичина
Тево´це .Унів
Тейво´оцей .Унів
Теле´панньие трясіння, хитання.Галичина
Теле´пати1)термосити; 2)йти .Унів
Теле´патитрясти.Галичина
Те´лепеньнедоумок .Унів
Телє´фонтелефон.Унів
Телі´палобалакун .Унів
Теліпати1)термосити; 2)йти; 3)базікати. Унів
Те´льбухинутрощі тварини.Унів
Тельи´теля .Унів
Телю´кмале теля .Унів
Те´мнийнезрячий .Унів
Те´мносітемно.Галичина
Тендери´тичимчикувати .Унів
Те´ньгийтовстий .Унів
Тенькува´тиштукатурити.Галичина
Тео´льогтеолог.Галичина
Теольогі´чнийтеологічний.Галичина
Теольо´гіятеологія.Галичина
Тепе´рикатепер .Унів
Теперішнийтеперішній .Унів
Тепе´ркатепер .Унів
Тепліньтеплота .Унів
Теплота´рел. підігріта вода для богослужіння .Унів
Тереби´тилущити .Унів
Тере´зажіноче ім´я.Галичина
Тере´нтериторія .Унів
Тере´нтериторія більш в духовному контексті.Галичина
Терендери´тичимчикувати .Унів
Терендітибазікати .Унів
Те´ркотерка .Унів
Термітьие´відходи переробки льону, конопель..Галичина
Терно´сивид слив .Унів
Те´рньитернина .Унів
Терпенти´наскипидар.Галичина
Терпі´ньиетерпіння.Галичина
Те´рті пля´цкидеруни .Унів
Тертюхи´деруни .Унів
Теста´ментзаповіт .Унів
Тесцьо´важінка тестя .Унів
Те´татітка .Гусар
Те´чкапортфель .Унів
Тєга´ртягар .Унів
Тєгну´титягнути.Галичина
Тєжвагітність .Унів
Тє´жкотяжко .Унів
Титобі .Унів
Ти´ґристигр.oles2008
Ти´жбагурт людей .Унів
Тинькува´тиштукатурити .Унів
Тиня´тисівештатися .Унів
Тирли´гатипогано грати.Галичина
Тирли´гачпоганий музикант.Унів
Ти´фустиф .Унів
Тихоми´рнийспокійний .Унів
Тихо´нькотихенько .Унів
Тицькати1.натискати ,2.штовхати .Унів
Ти´цькостільки .Унів
Тицьково´ось стільки .Унів
Ти´читизастромлювати тички в землю .Унів
Ти´чкажердина .Унів
Тична´ фасо´льи вид фасолі .Унів
Тітебе, тобі.Гусар
Тіга´ртягар .Унів
Тіжка´ (кіжка´)вагітна.Галичина
Ті´лькостільки .Унів
Ті´лькотільки.Галичина
Тімува´типам'ятати, мислити.Галичина
Ті´увнатільна.Галичина
Ті´чказграя собак в шлюбний період ..Унів
Тлумн атовп .Унів
Тлума´к1)клунок; 2)недотепа .Унів
Тлумаки´клунки .Унів
Тлума´чперекладач .Унів
Тлума´чити1)перекладати; 2)пояснювати.Унів
Тлу´митибити .Унів
Тлу´митисівести себе неспокійно.Галичина
Тлу´мокнедотепа .Унів
Тлу´мок (тлумки мн.)клунок, тісно напакована сумка (торба)..Галичина
Тлу´стийжирний .Гусар
Тлущжир для страви .Гусар
Тну´титяти .Унів
Тоце .Унів
Тово´ось це .Унів
Тового´цього .Унів
Товчи´товкти.Галичина
Товщжир .Унів
Тогди´тоді .oles2008
Тогоди´тоді .Унів
Тоди´тоді .Унів
Тойво´оцей .Унів
Толерува´тисприймати, погоджуватись з кимось.Галичина
То´локагуртова поміч сусідам .Унів
То´локабезоплатна, безкорислива гуртова допомога працею..Галичина
Толо´чититоптати ногами .Унів
Толо´чьитисітоптатися.Галичина
То´нькаАнтоніна .Унів
Топи´тисітанути, розставати.Галичина
То´питьсітане .Унів
Топори´скотопорище .Унів
То´рба1)вид мішка; 2)вульг. погана жінка.Унів
Торба´кнапівмішок .Унів
То´ргатисмикати.Галичина
Торго´увицьиярмарок (для торгівлі худобою).Галичина
Торе´цгрань чогось .Унів
Торікторішнього року .Унів
То´ркикитиці хустки, килима.Галичина
Торкоті´тишвидко, нав'язливо говорити.Галичина
То´рокикитиці хустки.Галичина
Торо´чити1)теревенити; 2)розплітати нитки.Унів
Торо´чкибахрома .Унів
Торо´чокбахрома .Унів
Торува´тиспівати другим голосом .Унів
Тосі-тосі !дит. примовка .Унів
Тота´та.Галичина
Тота-во´, тото-во´, тоти-во´ось та, ось то, ось ті.Галичина
Тоти´ті.Галичина
Тото´то.Галичина
Тоувчьи´товкти.Галичина
Точи´лоточильний камінь.Унів
Точьи´тигострити.Галичина
Тпру!команда коням стояти .Унів
Тратреба .Унів
Тра´ктіртрактор.Галичина
Трам-тарарам!якась біда.Унів
Транриб´ячий жирУнів
Тра´скати1)гримати; 2)бити .Унів
Тра´скатисіхлюпатися.Галичина
Траскоті´ти1)шуміти; 2)теревенити .Унів
Тра´тавитрата .Унів
Тра´титисівитрачати кошти .Унів
Тра´фити1)могти; 2)попасти на місце; 3)вцілити.Унів
Тра´фитисітрапитись.Галичина
Трафу´нок1)випадок; 2)нагода .Гусар
Трачтой , що ріже дошки .Унів
Трачи´ньитирса .Унів
Третреба .Унів
Тре´барел. якийсь чин богослужінь .Унів
Тре´махвилювання .Унів
Трепе´таосика.Галичина
Трепі´ткаосичка - зменш. від ТРЕПЕТА.Галичина
Тре´тийтретій .Унів
Трима´чручка .Унів
Тринді´тибазікати.Галичина
Трійкаотрута .Унів
Трі´йлоотрута.Галичина
Тріпа´чкаприлад. , яким вибивають пилюку з речей .Унів
Трі´снутивдарити.Галичина
Трісти´трясти .Унів
Трі´сцьиеболото.Галичина
Троставки´Трускавки .Унів
Тро´хатрохи .Унів
Тро´шкатрошки .Унів
Троя´чкасума грошей .Унів
Тру´бкадуховий інструмент .Унів
Труї´тиотруювати.Галичина
Тру´нватруна .Унів
Тру´нок1)хмільний напій; 2)вишуканий напій.Унів
Трускавки´ (труска´вка одн.)полуниці (полуниця).Гусар
Трусь-трусь!вигук прикликання кролів .Унів
Трути´знаотрута .Унів
Тру´титиштовхнути .Унів
Тру´ткаотрута.Унів
Тру´читизачіпити .Унів
Тручьи´тиштовхати, пхати.Галичина
Тутут.Гусар
Ту-воось тут.Галичина
Туву´стийтовстий, жирний.Галичина
Туди-во´ось туди.Галичина
Туйтут.Галичина
Ту´йкатут.Галичина
Тули´ тисі1)горнутися; 2)тіснитися .Унів
Тульпа´нтюльпан .Унів
Тума´кклунок .Унів
Ту´маннерозумний .Унів
Ту´патитупотіти .Унів
Ту´ратур (етап), група осіб чи речей (напр.- три танці підряд).Галичина
Ту´ргатисовати, тягти.Галичина
Туре´бкаторбочка, сумочка.Галичина
Туре´пкасумочка .Унів
Туре´цка хусти´на вид хустини .Унів
Туре´цкиспосіб зав´язування хустини .Унів
Ту´ркатиштовхати .Унів
Туркотітиговорити нав´язливо .Унів
Ту´рнутиштовхнути .Унів
Ту´рокнедотепа .Унів
Тута-воось тут.Галичина
Туте´шніймісцевий.Галичина
Ту´ткатут .Унів
Ту´цькатиде-небудь .Унів
Ту´чахмара .Унів
Тхоре´цтхір .Ruzo.
Тьитебе.Галичина
Тьма тьму´щабагато .Унів
Тьо´патийти .Унів
Тю´тядит. курка .Унів
Тятебе.oles2008
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Львів

Львів
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту