Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву в
Всього слів та виразів на букву в - 362
СловоЗначенняДодав
 
Вави´лонеповоротка людина.Унів
Ва´житисі1)вагатися; 2)зважуватися.Унів
Важки´тягарці для ваги.Унів
Вазо´ноквазон.Галичина
Вака´ціїканікули.Унів
Валанда´тисіблукати.Унів
Валенса´тисіблукати.Унів
Ва´лєноквалянок.Унів
Валі´зачемодан.Унів
Валі´зкачемоданчик.Унів
Вало´крядок скошеної трави.Галичина
Ва´льоккусок чогось.Унів
Ва´льоксолома перемішана з глиною, яку використовують для будівництва хати.Галичина
Вальцштукатурка.Унів
Вальцува´тиштукатурити.Унів
Ва´ндерпрогулянка.Галичина
Ва´ндримандри.Галичина
Вандрі´увочкамандрівочка - зменш. форма від ВА´НДЕР.Галичина
Вандрува´тимандрувати.Галичина
Ванє´нкаванна.Унів
Ва´нтухлантух.Унів
Ваньки´рневелика кімната.Гусар
Вапньие´ркапідприємство де випалювали вапно.Галичина
Ва´ргагуба.Унів
Варга´тийгубатий.Унів
Варе´хаополоник.Унів
Варія´нтваріант.oles2008
Ва´ртакорисно.Унів
Варту´єкоштує.Унів
Варца´бивид гри в шашки.Унів
Вар’юва´тибешкетувати.Гусар
Ва´р’ятпсихічнохворий.Унів
Ва´серскорочено водяний рівень.Галичина
Васерва´гаводяний рівень.Галичина
Ва´травогонь.Унів
Ва´увкатиплакати, кричати.Галичина
Ваувчьи´ти плакати, кричати.Галичина
Вбра´нєодяг.Унів
Вважьи´тивважати.Галичина
Вгамсели´тивдарити.Унів
Вдава´ти1)робити вигляд; 2)наслідувати.Унів
Вділвниз.Унів
Вдо´всі1)подібний; 2)пішов. Унів
Вдру´литиперекинути штовхнувши.Галичина
Ведро´відро.Унів
Ве´йкатиголосіння євреїв.Унів
Вели´ґденьВеликдень.Галичина
Велико´днийВеликодній.Унів
Ве´литвелет.Галичина
Ве´льонфата.Унів
Венге´рки сорт слив.Унів
Вепри´нивид ожинів.Унів
Ве´ргнутикидати.Галичина
Вереньчи´намале покривало.Унів
Вере´та1.рядно, 2.покривало.Унів
Вері´ткамале рядно, покривало.Галичина
Ве´рненьиепевернення, Галичина
Верста´кверстат.Галичина
Верта´ти1)повертати; 2)блювати.Ruzo.
Верте´птеатралізована різдвяна група.Унів
Верхові´дкаверхоплавка - вид риби.Галичина
Вершвірш.Унів
Веснува´тисправляти весняні роботи.Унів
Ветло´кисухий жом.Унів
Вешнє´квишняк.Унів
Ве´шнівишні.Унів
Ве´штатисіблукати.Унів
В’єза´нкав’язанка.Унів
В’єтна´мкилегке взуття.Унів
Вжили´тивжалити.Унів
Взадгу´зіти задом наперед.Галичина
Вздрі´типобачити.Унів
Взє´тивзяти.Унів
Взива´тиблагати.Унів
Взір1)узір; 2)зразок.Унів
Ви´бавитивиняньчити.Унів
Вибага´нкапримха.Унів
Вибага´тивимагати.Унів
Ви´братисінарядитися.Унів
Ви´варкапосудина для прання.Унів
Ви´вернутисівикрутитися.Унів
Ви´відатирозізнати.Унів
Вивіда´чагент.Унів
Ви´відинивідвідини.Унів
Ви´віздорога попри поля.Унів
Ви´віркабілка.Унів
Виданнє´заміжжя дівчини.Унів
Виде´лка (виде´льці мн.)вилка (вилки мн.).Унів
Видира´тисі1)зійти на гору; 2)вириватися.Унів
Ви´дітибачити.Галичина
Ви´дко1)видно; 2)мабуть; 3)ясно.Унів
Ви´дкосіВидно, світло, ясно.Галичина
Ви´жмікативикрутити одяг.Унів
Ви´звіритисірозізлоститися.Унів
Визира´тивиглядати.Унів
Ви´йнятоквиняток.Унів
Викаблу´чуватисіхизуватися.Унів
Викоби´люватисіхизуватисі.Унів
Викрижо´вуватисітанцювати викручуючись.Галичина
Викрута´сивибрики.Унів
Ви´кштавихрест.Унів
Вило´гивідкладний комір.Унів
Ви´лускидозрілі горіхи.Унів
Ви´манитивитягнути.Унів
Ви´мантитивипросити.Унів
Випла´чуєсіоплачується.Унів
Ви´погодилосістала погода.Унів
Виполичко´ванийпобитий.Галичина
Випомина´тидорікати за минуле.Галичина
Ви´псьочитизганьбити.Гусар
Ви´скородитизаволочити грунт граблями.Галичина
Вистарча´льнийдостатній.Унів
Висті´гискачки.Унів
Висува´нецвиборний.Унів
Вита´квідтак.Галичина
Вита´ннєпоздоровлення.Унів
Вита´ти1)поздоровляти; 2)парити в небі.Унів
Вита´тисівітатися.Галичина є
Витло´кисухий жом.Гусар
Ви´тріщитивибалушити.Унів
Ви´трутитивиштовхнути.Унів
Вихиля´ситанцювальні рухи.Унів
Вихова´ноквихованець.Унів
Вихо´дитидоглядатиУнів
Вихо´доктуалет.Унів
Ви´циганитивипросити.Унів
Вичепі´ритисівилізти.Унів
Вишиттє´вишиття.Унів
Ви´шкагорище над хатою.Гусар
Ви´шкіритисісміятися.Галичина
Ви´шьиетийвишитий;Галич
Вищі´типищати. Унів
Ві´вкатигаласувати. Унів
Відби´ванкаволейбол. Унів
Відбива´тисівідригуватися. Унів
Віддава´тисівиходити заміж. Унів
Віддани´цєдівчина, яка виходить заміж. Унів
Відда´тисівийти заміж.Igor
Ві´дказвідки. Унів
Відкалата´тияк-будь відробити.Унів
Відко´лиз якого часу . Унів
Відкра´ятивідрізати.Унів
Ві´дкьи[ві´ткьи] - звідки.Галичина
Відньи´кувативідмовляти. Унів
Відо´вмабуть.Унів
Відовчи´тисізабути.Унів
Відо´чоквідкритка. Унів
Відпе´катисіпозбутися.Унів
Відпро´дажпродаж.Галичина
Відпро´датипродати.Галичина
Ві´дпустбогомілля. Унів
Відпусти´ти1)звільнити; 2)продати.Унів
Відра´нязранку.Унів
Відрепі´житизбатожити.Унів
Відрі´боквідробіток.Галичина
Ві´дрізсувій. Унів
Ві´дси [ві'тси] - звідси .Унів
Відсту´пненагорода за щось.Унів
Ві´дтамка звідти. Унів
Відтеле´паний[віттеле´паний] - оживлений.Галичина
Відтеле´пати[віттелепати] - оживити.Галичина
Відтє´ти[віттєти] - відтяти. Унів
Ві´дти[ві´тти] - звідти. Унів
Відтогоди´відтоді. Унів
Відтоди´відтоді. Унів
Ві´дуритивидурити.Галичина
Ві´дцизвідси.Галичина
Відчіпне´викуп. Унів
Ві´зватисіозватися.Галичина
Візира´тивиглядати.Галичина
Війтсільський староста.Унів
Ві´ко кришка. Унів
Ві´кохативигодувати, виростити.Галичина
Ві´ліявілла.Галичина
Вільго´тнийвологий. Унів
Вільго´тно1)волого; 2)безпечно. Унів
Ві´льноможна.Галичина
Ві´манитивиманити.Галичина
Ві´м’євим’я. Унів
Ві´мньицкативим’яти.Галичина
Віназивува´тиобзивати, дуже ображати.Галичина
Віне´цвінок.Унів
Ві´нкель1.кутник. 2.район міста, села.Галичина
Ві´но1)придане; 2)масть карт.Унів
Ві´нтліперила вуличні.Унів
Вінува´тидавати дочці придане.Унів
Вінчува´тивіншувати.Унів
Віпраувльи´тивідправляти, виряджати, посилати.Галичина
Ві´ркоімя скорочене від Вірослав.Унів
Ві´рлєорлятко.Унів
Вісіллє´вісілля.Унів
Вістарча´тивистачати.Галичина
Вістарчи´твистачить.Галичина
Ві´стивісті.Галичина
Вістрє´вістря.Унів
Вісцю´лкаустилка з сукна.Унів
Ві´сьцєвісь.Унів
Віта´кпотім, після цього, пізніше.Галичина
Вітрі´вкалегка спортивна куртка.Галичина
Вітці´увськийбатьківський.Галичина
Вітці´увщинаБатьківщина в широкому і в вузькому розумінні.Галичина
Віувби´руватисіодягатися ретельно .Галичина
Ві´увчурВівчарка - порода собаки.Галичина
Віхо´доквбиральня, туалет.Галичина
Ві´хотьжмут соломи чи ганчірка.Унів
Віцжарт.Галичина
Ві´чко1.очко в картоплі, 2.отвір.Унів
Вішитьие´вишивка.Галичина
Ві´шкиритисісміятися.Галичина
Ві´шьтакоманда коням.Галичина
Віщі´ти1.пищати, 2.скрипіти.Унів
Ві´ячкадерев'яна плеската лопата для провіювання зерна.Галичина
В’ї´сьта!команда. Унів
Вйо!команда "рушати" для конейУнів
Вйо´катипідганяти коней.Унів
Вки´милосінаскучило.Унів
Вкліка´тивклякати.Унів
Вкля´кнути1)впасти на коліна, 2)зупинитись як вкопаний.Галичина
Вко´ськати1)залагодити; 2)втихомирити.Галичина
Вку´татизагорнути.Галичина
Вла´дзьоВолодимир.Унів
Вла´дикВолодимир.Унів
Влазли´вийнадоїдливий.Унів
Влі´злийпронирливий.Унів
Вло´дко Володимир - ім'я. При звертанні між знайомими, сусідами, родичами.Галичина
Вломи´тисівлізти.Унів
Вма´хдуже швидко , враз .Галичина
Вмерле´цпомерлий.Унів
Вмі´стозамість.Унів
Вна´дитисічасто заходити.Унів
Во!1)вигук подиву; 2)ось.Унів
Вове´совес.Галичина
Во´вудгедзь , овід.Ruzo.
Воге´ньвогонь.Унів
Во´герогир.Унів
Во´ґиржеребець.Ruzo.
Во´гіркиогірки.Унів
Вогори´тиговорити.Унів
Вода´ кольо´нськаодеколон.Галичина
Во´здухповітря.Галичина
Во´йнавійна.Галичина
Во´кооко.Унів
Вокуля´риокуляри.Унів
Вола´тикричати.Унів
Воле´ксаОлекса.Унів
Воли´ваолія.Унів
Волі´чкашерстяна нитка.Галичина
Во´лозоб.Унів
Во´ловоолово.Унів
Волода´рім'я.Галичина
Воло´ссєволосся.Унів
Волу´фкоолівець.Унів
Во´льгаОльга.Унів
Во´льно, ві´льно, ві´лноможна, дозволено. Галичина
Вонітува´тивиригати.Унів
Воніфро´Онуфрій.Гусар
Вону´чіонучі.Унів
Воньсморід.Унів
Во´пудопудало.Гусар
Вора´тиорати.Унів
Воргі´ніяжоржина.Унів
Воре´лорел.Унів
Вори´ннєпліт з лат.Унів
Ворі´уврівчак, канава, траншея.Галичина
Во´ркативоркотіти.Унів
Воробе´цгоробець.Унів
Воро´нєвороня.Унів
Воро´ннєвороняччя.Унів
Ворохо´битибунтувати.Унів
Ворохо´бникбунтар.Унів
Воста´тнийостанній.Унів
Во´стрийгострий.Унів
Востри´тигострити.Унів
Во´стрівострів.Унів
Восьскоро, незабаром.Панянка-галичанка
Вота´ваотава.Унів
Воха´бинепридатна для використання земля заросша лозою і очеретом.Галичина
Во´чиочі.Унів
Во´чко1.петелька на панчохах, 2.петелька на вязаних виробах.Унів
Во´чкоочко.Галичина
Во´чьиочі.Галичина
Во´яквоїн.Унів
Воя´кадоблесний воїн.Унів
Впали´ти1)вдарити; 2)сказати зненацька.Унів
Впери´дспочатку, спершу.Галичина
Впертю´хвперта людина.Унів
Впо´переквздовж.Унів
Впо´ратисізакінчити роботу.Унів
Впрі´тиспотіти.Унів
Вражі´нньиевраження.Галичина
Вра´цативиригати.Унів
Врепі´житивдарити.Унів
Вречи´вректи.Галичина
Вро´кичари.Унів
Всезавжди.oles2008
Всили´тинатягти нитку в голку.Унів
Всмали´ввдарив.Унів
Вспіввстиг.Унів
Встида´тисісоромитися.Галичина
Встроми´тивставити (напр. нитку в голку).Галичина
Всьи´кийвсілякий.Галичина
Всьи´чинавсіляке.Галичина
Всьовсе.Унів
Вталабува´тиз'їсти (жарт.).oles2008
Вталюва´тинапхати, натолочити, вмістити.Галичина
Втворе´нийвідчинений.Галичина
Втвори´тивідчинити.Унів
Втихоми´ритисізаспокоїтися .Унів
Втічи´втекти.Галичина
Второ´патизрозуміти.oles2008
Второ´пнийкмітливий.Унів
Второ´пністькмітливість.Унів
Вторува´типідспівувати.Унів
Втрі´нькатисівпитися.Галичина
Втройи´тиотруїти.Галичина
Втройи´тисіотруїтися.Галичина
Вту´литивдарити.Унів
Вту´льнийскромний.Гусар
Ву´глєвугілля.Унів
Ву´гнавийвухатий.Унів
Ву´голкут, ріг хати.Галичина
Вуджа´рньи (буджа´рньи)пристосування (бочка, приміщення) для копчення.Галичина
Ву´дженийкопчений.Галичина
Вуджени´на (буджени´на)копчення.Унів
Вуди´тикоптити.Галичина
Ву´зкийвузький.Унів
Вузо´нькийвузенький.Унів
Ву´йко1)брат мами; 2) чужий незнайомий мужчина..Унів
Ву´йна1)жінка брата мами; 2)чужа незнайома жінка.Унів
Ву´нівс.Унів Львівської обл.Унів
Ву´рванийрозірваний, обірваний, вдарений.Галичина
Вурва´тирозірвати, обірвати, вдарити.Галичина
Вурва´тисірозірватися, обірватися, вдаритися.Галичина
Ву´рданазва сиру, що виготовляється з вурдженого праженого молока.Галичина
Ву´рдитисіскисати при кип'ятінні (про молоко).Галичина
Вури´воккороткий шнурок.Сос
Вурчи´творкотить.Унів
Ву´стаувкавишита смуга в жіночій сорочці на грудях чи рукавах.Галичина
Ву´тлийстарий.Унів
Вуши´вийвошивий.Унів
Ву´шівоші.Унів
Ву´щінкизав'язки на комірці вишитої сорочки (кутасики).Igor
Вхо´жийблизько знайомий.Унів
Вче´равчора.Унів
Вчера´шнийвчорашній.Унів
Вче´рикавчора.Унів
Вчора´йшийвчорашній.Унів
Вши´типошити.Унів
Вши´ткавиточка на одязі. Галичина
Вьибага´тихотіти, бажати чогось надзвичайного.Галичина
Вьи´звативикликати.Галичина
Вьи´маститисіповністю забруднитися.Галичина
Вьи´махлювативиманити.Галичина
Вьи´мащенийповністю забруднений.Галичина
Вьи´порпативигребти, розгребти.Галичина
Вьи´схлийвисохлий.Галичина
Вьи´схнутивисохнути.Галичина
Вьи´сьвьититивисвятити.Галичина
Вьи´талабованийсильно забруднений, вимащений в болото.Галичина
Вьиталабува´тисильно забруднити одяг, речі, автомобіль і інш.Галичина
Вьи´увбиранийнаряджений.Галичина
Вьи´увбиратисінарядитися.Галичина
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Панорама Львова

Львів Шевченко
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту