Галицька мова
словник галицької мови
 а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я 
Слова і вирази на букву б
Всього слів та виразів на букву б - 284
СловоЗначенняДодав
 
Ба-ая´гжетак.Унів
Ба´бабабуся.Галичина
Ба´ба-грімдебела жінка.Унів
Бабе´гадебела або стара жінка.Унів
Бабине´цмісце в церкві, де стоять жінки.Галичина
Ба´бка1)клепало; 2) подорожник.Унів
Бабрани´нанеохайне місиво.Галичина
Ба´братищось неохайно робити.Унів
Ба´братисінеохайно перемішувати щось.Галичина
Ба´бцєбабуся.Унів
Бабцу´нюбабусенько.Унів
Ба´бця-дри´пцястара жінка.Галичина
Ба´бчитисіпостарітися (стосовно жінки).Галичина
Ба´витисігратисіУнів
Багати´рбагач.Унів
Ба´гнаболотиста місцевість.Галичина
Багни´скоболотиста місцевість.Галичина
Багніткьи´вербові гілки з цвітом, що святять у вербну неділю.Галичина
Багно´калабаня з болотом.Галичина
Багньи´нкаболотна вода.Галичина
Багрі´увкасмерекова смола.Галичина
Багро´вийбагряний.Унів
Ба´датилікувати, досліджувати.Унів
Бади´ллєгичка.Унів
Бажа´ньиебажання.Галичина
Ба´зикВасиль.Унів
Базь-базь!вигуки при навертанні козиУнів
Ба´зькикотики, цвіт верби.Галичина
Байба´ракжіночий жилет.Гусар
Байва´рдзобайдуже.Галичина
Ба´йдаскибка хліба.Унів
Ба´йдики бити, байдикува´тилінитися, сидіти без діла.Гусар
Ба´йзельбезпорядок.Галичина
Ба´йка1)казка; 2)дурниця.Унів
Байстру´кнезаконна дитина.Унів
Ба´кибакенбарди.Галичина
Ба´ки забиватизаморочувати, задурювати голову.Галичина
Бала´бухвиріб з дріжджового тіста, що підійшов (виріс).Галичина
Ба´лакрозмова.dzwina.husar
Бала´мкатисітеліпатися ударяючись до чогось.Галичина
Баламу´т1)дурисвіт; 2) дорожна торба для годівлі коней.Унів
Баламу´титидезорієнтувати.Гусар
Ба´ліябляшані ночви.Гусар
Бальбал.Унів
Ба´льокдерев'яна колода на стелі .Галичина
Ба´льонмяч.Унів
Бальо´нчикгруша для клізми.Ruzo.
Балюва´тибенкетувати, святкувати.Галичина
Балю´нокбанкет, святкування.Галичина
Баляндра´ситеревені.Унів
Бам-бала´м!передзвін.Унів
Бамбе´тельлавка-ліжко.Унів
Бамбо´нчиккутасик.Унів
Бамбу´латовстяк.Унів
Бамбула´стийтовстий.Унів
Бамбу´лькакулька.Галичина
Бамбу´чкавид вудки.Унів
Ба´мкатидзвонити, стукати.Унів
Ба´ндаоркестр.Галичина
Банда´жбинтГусар
Бандажува´типеребинтовувати.Унів
Бандю´габандит.Унів
Банє´к1)каструля; 2)малоосвічений - зневажливо.Унів
Банєчо´кметалеве горнятко.Унів
Ба´нтасідало для курей.Галичина
Ба´нтиперекладини для курей.Унів
Банти´надерев'яна рейка, що прибивається по кроквам під черепицю, або шифер.Галичина
Банува´титужити.Унів
Ба´ньикупол церкви.Галичина
Ба´нькаалюмінієвий, або емальований бідончик для молока.Галичина
Банька´тийз витріщеними очима.Унів
Ба´нькиочі вульгарно.Галичина
Бара´бастрашний чоловік.Унів
Барабо´лєкартопля.Унів
Бара´н-дуц!чоломкання дитини.Унів
Баранє´чкавид грибів.Унів
Барахло´неякісний товар.Унів
Барахо´лкастихійний базарюУнів
Барві´ноквесільний обряд.Унів
Ба´рдаширока сокира.Гусар
Ба´ренкибублики.Галичина
Бари´гагруба людина.Унів
Бари´тисізатримуватися.Унів
Ба´ркигруди.Унів
Ба´ртка1)топірець; 2)зброя опришків.Галичина
Бархано’вийоксамитовий.Унів
Барьие´вкабочка.Галичина
Барьиевчи´намала бочка.Галичина
Ба´ськикотики на вербі.Унів
Батожи´лодержак батога.Галичина
Ба´тяршибайголова.Унів
Батярува´типарубкувати.Унів
Ба´хурмала дитина.Унів
Бахурнє´малі діти.Унів
Бац!звук стуку.Унів
Ба´цатистукати.Унів
Ба´чнийрозумний.Унів
Ба´чністьуважність.Унів
Ба´чусьздається.Унів
Баю´ракалюжа.Унів
Бга´тим’яти, зім’яти.Унів
Бебе´вх!бах!Унів
Бебе´вхнутисівпасти.Унів
Бе´бехинутрощіУнів
Бе´взаземля.Унів
Бе´вхатистукати.Унів
Безбузок .Ruzo.
Безчерез.Галичина
Безголо´вийдурень.Унів
Бе´зладбезпорядок.Унів
Безли´чнийбезсоромний.Унів
Безро´гасвиня.Унів
Бейцморилка, барвник для деревини.Галичина
Бе´катиголос барана.Унів
Беленді´тиговорити дурниці.Гусар
Бе´льбастовстун.Унів
Бе´льокбалка.Унів
Бензи´набензин.Унів
Бенц!звуку стусана.Унів
Бе´нькартбайстрюк.Унів
Бе´рдавертеп.Унів
Бере´!клює.Унів
Бе´регстрімкий схил.Унів
Бере´ткаберет.Гусар
Берки´ць!звук перекиненого.Унів
Беркульо´зтуберкульоз.Унів
Беркульо´знийтуберкульозний.Унів
Беручки´йзавзятий.Унів
Беса´гиклунки.Унів
Бе´стия1)шельма; 2)баламут.Галичина
Бечі´вканитка.Унів
Бе´штатисварити, обзивати.Унів
Бзду´ра (бздур)дурниця, дурість, нісенітниця.Галичина
Бзива´тисіобзиватисі.Унів
Бзина´бузина.Унів
Бзині´тидзижчати.Унів
Бзи´нкатрав'янистий бур'ян.Галичина
Бзі´кипримхи.Унів
Би´гасбик.Унів
Би´длохудобаУнів
Би´льцьипідлокотники м'яких крісел, або дивана.Галичина
Бим (вже бим)б (вже напевно б).Унів
Би´нєпестливо корова.Унів
Би´ричприкажчик.Унів
Бисщоб.Унів
Би´стрийшвидкий.Унів
Би´строшвидко.Унів
Би´тийдосвідчений.Унів
Би´хнутисівпасти.Унів
Бібкартопля.Гусар
Бі'бкиовечий, заячий послід.Галичина
Бібко´вий листлавровий лист.Унів
Бібльо´тикабібліотека.Унів
Бібу´ла (змен. бібу´лка)промокатка.Унів
Біг (Пан - Біг)Бог.Галичина
Бі´гматисібожитися.Унів
Бігме´!слова божіння, бог мені свідок.Унів
Бі´густушкована капуста з м'ясом.Галичина
Біда´кабідолаха.Унів
Біда´цтвобіднота.Унів
Бі´днєткобідолашне.Унів
Бідо´сябідність.Унів
Бікскаструля-термос.Унів:
Білє´тбілет.Унів
Бі´мбатибайдикувати.Галичина
Бісцьо´мшвидко.Унів
Біци´гільмотоцикол.Галичина
Бі´циглівелосипед.Унів
Бі´чибігти.Галичина
Блава´тволошка (квітка).Галичина
Благи´йлагідний, покірний.Унів
Бле´ятиголос ягняти.Унів
Блє´хабляха.Гусар
Блищи´тиблистіти.Унів
Блищи´чийблискотливий.Унів
Блішьи´енкабляшанка.Галичина
Блі´ятибекати (про овець, чи кіз).Галичина
Блуд1)блукання; 2)помилка.Унів
Блуди´ти1)блукати; 2)безтямствувати.Унів
Бльиеха'рбляхар.Галичина
Бльо´тчикквиток.Унів
Блю´заблюзка, піджак..Галичина
Блю´зкаБЛЮЗА - піджак.Унів
Блятверх кухонної плити.Гусар
Боби´рриба піскар.jarko
Бо´вван1)ідол; 2)дурень,Унів
Бо´вдур1)частина комина; 2)неотеса,Унів
Бовта´тизбовтувати.Унів
Бовх!звук падіння.Унів
Богда´н (дит. Бо´дзьо)ім'я.Галичина
Богда´на (Да´на)ім'я.Галичина
Бода´йхоча б.Унів
Бода´й бихоч би.Унів
Бода´й го!проклін.Унів
Бода´йсі!проклін.Унів
Бо´дьопестливо Богдан.Унів
Бо´жепожертва.Унів
Бо´женькапо дитячому Бог.Унів
Божи´тисібожитися.Унів
Божни´цєбожниця.Унів
Бозбузок.Унів
Бо´зна-я´кБог його знає.Унів
Бо´зяБогородиця.Унів
Бої´вкавійськова частина.Унів
Бо´йняприміщення для забою худоби.Галичина
Болє´кболячка.Унів
Болє´чкахворобаУнів
Бо´мбликкутасик.Унів
Бомбо´нчиккутасик.Унів
Бо´мки би´тинічого не робити.Галичина
Бо´моковід.Унів
Бо´рзийнахабний.Унів
Боріка´тисіборотися.Унів
Боро´ненийзахищений.Галичина
Бо´ршешвидше.Унів
Боса´кбосяк.Унів
Босако´мйти босим.Унів
Бо´сийкличка собаки.Унів
Бо´цянлелека.Унів
Бочі´увкабочка.Галичина
Боя´ридружби.Унів
Бра´маворота.Унів
Бра´нжазборище.Унів
Брата´ницєдочка брата.Унів
Брата´ничсин брата.Унів
Бра´ти (буряк, картоплю і інше).копати буряк, картоплю..Галичина
Братова´жінка брата.Унів
Братру´радуховка.Галичина
Брату´радуховка.Унів
Бри´нзасолений овечий сир.Галичина
Бритва´нкаформа для випічки.Унів
Бричбритва з коси.Унів
Бричи´ньиекругла трава на пасовищі в зволожених місцях.Igor
Брова´рпивовар.Унів
Брова´рньипивоварня.Галичина
Бронзо´вийкоричневий.Унів
Бронзолє´ткобраслет.Унів
Бро´цакрюкзак.Унів
Брус1)грубі пиломатеріали; 2)точильний камінь.Унів
Брусо´кточильний камінь.Унів
Бу´бадитяча рана.Унів
Бу´бенбубон.Унів
Бу´бкадит. - ранка.Галичина
Бубні´тибубоніти.Унів
Був бимя був би.Унів
Бу´да1)собаче приміщення; 2)весільна палатка.Унів
Буда´кбудяк.Унів
Бу´дегоді, досить.Унів
Бу´днийбуденний.Унів
Бу´дучиймайбутній.Унів
Бу´дуччинамайбутнє.oles2008
Бу´зічічки.Унів
Бузуві´рнедолюдок.Унів
Бу´зьоклелека.Унів
Букпалиця.Унів
Бу´ксаметалева втулка в ступиці колеса.Галичина
Буксо´вівид чобіт.Унів
Бу´лимми були.Унів
Бу´льбакартопля.Унів
Бульбачи´ннєкартоплинняУнів
Бу´ндаверхній теплий одяг.Унів
Бу´нкерукриття.Унів
Бу´нтиємкості.Унів
Бура´кбуряк.Унів
Бурачи´нкасамогонка з буряків.Унів
Бурачи´ннєбурачиння.Унів
Бурачко´вийфіолетовий.Унів
Бу´рдапоганий напій.Унів
Бурде´льдім розпусти.Унів
Бурдува´типроковзувати.Унів
Бу´ркитеплі чоботи.Унів
Бу´ркокличка собаки.Унів
Бу´рсаучилище.Унів
Бурса´кучень училища.Унів
Бу´ськолелека.Галичина
Бу´тлявелика шкляна банка з вузьким горлом.Галичина
Буха´нкаодин хліб.Унів
Бу´цатиколоти рогами.Унів
Бу´циспортивні бутси.Унів
Бу´цімніби.Унів
Буцма´тийповнощокий.Унів
Бу´чаколотнеча.Унів
Бу´шпансамшит - декоративний кущ.Галичина
Б′ю´ркописьмовий стіл.Унів
Статистика
На цей час в словнику:
5746 слів.
Львів

Львів
Найбільше слів додали:

Розмір фонду винагороди на 25,10,2021 склав

Розробка сайту